Kom in contact
met Primaned!

+31 10 44 25 177 info@primaned.com

Direct contact

met één van onze salesmedewerkers?

Sjef van Vugt

+31 6 23 18 81 29

Paul Vogels

+31 6 22 17 94 19

Support nodig?

Bel of mail onze helpdesk

+31 10 28 62 158 support@primaned.com
Meer ondersteuning?
www.primaned.com/support

Hoevelaken – A1/A28

Integrale planning icm 4D projectbeheersing op basis van PRINCE-II

Ontwerp Uitvoering Alliantie

Bij knooppunt Hoevelaken (A1/A28) komt veel regionaal en doorgaand verkeer samen. Hierdoor staat er vaak file. Rijkswaterstaat pakt het knooppunt aan. Zo wordt de bereikbaarheid van Midden-Nederland vergroot en wordt de luchtvervuiling en geluidsoverlast verminderd.

Rijkswaterstaat heeft bij de aanbesteding gekozen voor een bijzondere contractvorm (Plan, Design & Construct) waarbij Combinatie A1|28 zowel de planuitwerking als de realisatie van het knooppunt voor haar rekening neemt. De gecombineerde ervaring en expertise met de planuitwerking, het ontwerp en de uitvoering is op deze manier al meegenomen in het aanbiedingsontwerp. Het resultaat van een gezamenlijke inspanning tussen de gemeenten Amersfoort en Nijkerk, de provincies Gelderland en Utrecht en Rijkswaterstaat samen met bewoners en belangengroepen.

Gezien de bijzondere contractvorm is Primaned Projectadvies de samenwerking aangegaan om binnen het projectbeheersingsteam van CA128 een belangrijke rol te gaan vervullen. Deze rol bestaat uit meerdere subrollen zoals adviseur projectbeheersing, integraalplanner, contractplanner, planfase planner, detailplanner.
De werkzaamheden van de verschillende rollen variëren van strategisch meedenken en uitwerken tot het bewaken van wijzigingen die impact hebben op het project.

Samenvoegen van diverse disciplines in de projectplanning zodat er overzicht wordt gecreëerd van de werkzaamheden en de onderlinge (sturende) relaties. Meedenken en ondersteunen met het opzetten van detailplanningen. Bewaken van de gemaakte afspraken en de geleverde input omtrent voortgang.

Uniek is ook het PDC contract in relatie tot de wens om 4D projectbeheersing toe te passen. 4D Projectbeheersing is uitermate geschikt als onderdeel van PDC, omdat het mandaat door de OG overgedragen wordt aan de ON om het gehele project eerst virtueel te bouwen en te beheersen, voordat het project daadwerkelijk de uitvoering ingaat. Doordat Primaned vroegtijdig betrokken is bij het project, zijn we in staat om de volledige 4D-projectbeheersingsstrategie op te zetten op basis van PRINCE-II. Concreet betekent dit het adviseren van de combinatie met betrekking tot het inrichten van een project board (key-users, business owner(s), key-suppliers), een project manager, project support en meerdere project teams (waaronder BIM, Systems Engineering, Planning) om te zorgen voor een integrale benadering van 4D projectbeheersing, gebaseerd op een valide business case met meetbare KPI’s en een valide ROI/VOI.

Utrecht, Nederland

Gerelateerde productniveau's

Communicatie
1 Strategie
2 Prognose
3 Control
4 Registratie
Proces

Wilt u ook controle over uw project?

Bespreek uw project, probleem of vraag direct met één van onze mensen. Neem contact op met Jeroen Suijker via +31 6 52 02 78 80 of j.suijker@primaned.com.