Kom in contact
met Primaned!

+31 10 44 25 177 info@primaned.com

Direct contact

met één van onze salesmedewerkers?

Sjef van Vugt

+31 6 23 18 81 29

Paul Vogels

+31 6 22 17 94 19

Support nodig?

Bel of mail onze helpdesk

+31 10 28 62 158 support@primaned.com
Meer ondersteuning?
www.primaned.com/support

Oracle Primavera Risk Analysis

Primavera risicoanalysesoftware is een essentiële partner voor de applicatie van projectbeheersing. Het breidt de waarde van tools zoals Oracle Primavera P6 Professional en Microsoft Project uit met een speciale tak voor risicoanalyse om risico’s uitgebreid te beoordelen op project- en portefeuilleniveau, wat leidt tot betere resultaten en uitkomsten voor klanten. De software wordt gebruikt door prominente aannemers in diverse essentiële bedrijfstakken en bevordert het belang van het inbouwen van risicovermindering in elk project vanaf het begin.

Inzicht

Risicoanalysesoftware biedt een uniek en waardevol inzicht in mogelijke kosten, planning en risico’s wat betreft tijd en middelen, waardoor teams in staat zijn deze risico’s te volgen en mogelijkheden te identificeren voor de beperking van strategische risico’s. Risicoanalyse is geworteld in het bieden van een kans voor teams om een beter begrip te krijgen van wat er fout zou kunnen gaan, waardoor ze worden aangemoedigd op maat gemaakte rampenplannen te maken om het beste om te kunnen gaan met de meest waarschijnlijke uitdagingen.

Bewustzijn

Met een verbeterd inzicht in mogelijke scenario’s die kunnen worden aangetroffen in de levenscyclus van een product, kunnen teams het bewustzijn van deze risico`s versterken door het bouwen van een sterk en uitgebreid risico-overzicht dat kan worden opgenomen in het planningsproces. Bedacht zijn op mogelijke risico’s aan het begin van het project kan garanderen dat verminderingsstrategieën worden geïntegreerd in taken om een robuuster actieplan te genereren.

Besluitvorming

Gewapend met kennis van mogelijke risico’s voor elk individueel project kunnen teams betere, slimmere en beter geïnformeerde beslissingen nemen voor de toekomst van hun project. Planners kunnen besluiten nemen die effectief risico’s voorkomen of omzeilen, of die de impact van het risico kunnen beperken als er zich problemen mochten voordoen tijdens elke fase van de levenscyclus. Ten slotte stelt risicoanalyse uw teams in staat om zeer effectief te reageren op problemen.

De kans op succes verhogen

We zijn er trots om de officiële Europese partner te zijn voor Oracle Primavera-producten, inclusief Primavera risicoanalysesoftware. Als goedgekeurde partner zijn we er om onze klanten te helpen risicoanalyse te gebruiken op de zo effectief mogelijke manieren.  Dit om te garanderen dat ze in staat zijn efficiënt risico’s te identificeren en strategieën te ontwikkelen om deze te verminderen en succesvol kunnen zijn.

De Monte Carlo methode

Primavera risicoanalyse is toonaangevend in risico-identificatie en -analyse vanwege de opname van het Monte Carlo voorspellingsmodel. Deze techniek werd ontwikkeld door John von Neumann en Stanislaw Ulam en gebruikt willekeurige variabelen om de kans op risico’s buiten de grenzen van voorspelbare, vaste variabelen te beoordelen. Deze unieke methode stelt projectplanners in staat om rekening te houden met risico’s die niet alleen waarschijnlijk zijn, maar mogelijk, om te garanderen dat aan alles is gedacht en dat vanaf het begin af aan alle mogelijke risico’s zijn ingebouwd in de strategieën. De techniek beschrijft vele mogelijke uitkomsten gebaseerd op verschillende variabelen, waardoor teams in staat zijn actiegerichte plannen voor het overschrijden van kosten of tijd te creëren.

Aanvullende projectinstrumenten

Terwijl applicaties voor projectbeheersing zeer effectief zijn in het ondersteunen van teams om betere controle te krijgen over hun projecten en verbeterde uitkomsten leveren, missen vele uitgebreide functies voor risicoanalyse. Dit kan betekenen dat planners proberen handmatig risico’s te beoordelen, wat leidt tot aanzienlijke fouten en het over het hoofd zien van problemen. Een volledige risicoanalysesuite is essentieel, vooral als het niet opnemen van een risico in de eerste planningsfasen de kans op het winnen van een aanbesteding kan verminderen. Primavera risicoanalyse is ontworpen voor gebruik naast tools zoals Primavera P6, Primavera P3 en Microsoft Project voor het uitbreiden van de functionaliteit van deze populaire applicaties, en garanderen dat risicoanalyse nooit mosterd na de maaltijd is.

Primaned risicoanalyse diensten

Als de goedgekeurde Europese partner voor Primavera-producten kan Primaned de implementatie van risicoanalysesoftware op een aantal manieren uitvoeren, allemaal afgestemd op uw eigen behoeften en vereisten. We kunnen onze klanten voorzien van een licentie voor tools, de applicatie installeren, de software integreren met bestaande tools voor projectbeheersing en de software onderhouden en ondersteunen zoals dat nodig is. We hebben ook een risicoanalyse-helpdesk en kunnen verzekeren dat teams altijd hun software gebruiken op de meest waardevolle manieren met training geleverd door de Primaned Academy. Onze gespecialiseerde cursussen zijn ontworpen om u te helpen een proactieve aanpak te hanteren voor wat betreft risicobeperking.

Projectrisico beperken

De impact van het geen rekening houden met risico’s als onderdeel van de eerste fase van de projectplanning kan verwoestend zijn, niet alleen op het niveau van teamprocessen, maar ook wat betreft bredere bedrijfsdoelstellingen. Geen risico’s inplannen kan leiden tot onnauwkeurige schattingen, slechte besluitvorming, zwakke communicatie en niet-adequate en niet-tijdige reacties op cruciale uitdagingen. Verbeterde strategieën voor risicoanalyse kunnen u helpen projecten met meer zelfvertrouwen te plannen. 

  • Mogelijkheid tot proactieve besluitvorming in plaats van reactief
  • Het gebruik van echte projectdata om risico’s te beoordelen en te analyseren
  • Teams helpen bij het ontwikkelen van meer solide en veerkrachtigere plannen
  • Het eenvoudiger maken van snellere en slimmere besluitvorming voor projectsucces
PV - Bio Picture - 0221

Spreek met een Expert

Plan een gesprek met ons team, wij zullen met plezier uw vragen beantwoorden om aan de behoeften van uw team te voldoen.