Kom in contact
met Primaned!

+31 10 44 25 177 info@primaned.com

Direct contact

met één van onze salesmedewerkers?

Sjef van Vugt

+31 6 23 18 81 29

Jeroen Suijker

+31 6 52 02 78 80

Support nodig?

Bel of mail onze helpdesk

+31 10 28 62 158 support@primaned.com
Meer ondersteuning?
www.primaned.com/support

Safran Risk

Safran Risk is een internationale toonaangevende tool voor risicoanalyse die teams helpt om risico’s in te bouwen in de eerste planningsfasen van hun projecten. Dit is essentieel om ervoor te zorgen dat eventuele obstakels voor succes effectief en efficiënt worden beheerd om betere resultaten te behalen. De software geeft teams een beter inzicht in projecten en gebruikt realtime data om planners te helpen slimmere en snellere beslissingen te nemen om hun projecten in de juiste richting te sturen.

Tijd besparen

Tijdoverschrijdingen vormen nog steeds een van de grootste uitdagingen voor projectteams. Vertragingen kunnen daarbij het succes van een project aanzienlijk beïnvloeden. Vaak kan risicoanalyse deze problemen verder verergeren, omdat teams proberen om handmatig het risiconiveau van een project te beoordelen. Safran Risk behandelt dit probleem uitgebreid door het bieden van een enkel platform voor geautomatiseerde risicobeoordeling dat vertragingen kan beperken of zelfs volledig kan elimineren.

Geld besparen

Kostenoverschrijdingen zijn een ander belangrijk probleem waar moderne planningsteams routinematig mee te maken hebben. Het potentieel om aanzienlijk over het budget te gaan, kan leiden tot het verliezen van contracten en reputatie. Met Safran Risk kunnen projectteams een volledige en uitgebreide kostenanalyse voor elke fase van een project uitvoeren, van het begin tot het einde. Het vermindert het risico op het tegenkomen van dure problemen en de noodzaak om duur herstel te implementeren.

Resourcesoptimaliseren

Safran Risk biedt een breed begrip en een transparante voorspelling van het projecttraject. Het stelt resourcemanagers en teamleiders in staat nauwkeuriger resources toe te wijzen en de noodzaak voor toekomstige resources in alle fasen van de levenscyclus van het project te voorspellen. Optimalisatie van middelen is essentieel voor het verminderen van vertragingen en het beheren van kosten, waarbij gegarandeerd wordt dat de middelen die nodig zijn voor het beheren van het project op het juiste moment aanwezig zijn om succes te vergroten.

Risicomanagement voor alle bedrijfstakken

Safran Risk beschikt over flexibele functies en brede functionaliteit. De software is ontwikkeld om met succes te worden uitgerold in meerdere bedrijfstakken, waardoor unieke waarde wordt toegevoegd voor teams die met grote en kleine projecten werken in diverse vakgebieden. De tool is ontwikkeld voor eenvoudig gebruik binnen olie, gas en nutsvoorzieningen, commerciële luchtvaart, productie, bouw en nog meer sectoren, met ongeëvenaarde risicobeoordelingen voor iedereen.

Wat is Safran?

Safran Risk software biedt projectteams een omgeving met volledig geïntegreerde risicoanalyse die een aantal zeer nuttige functies bevat. Dit omvat realtime planningstools, validatie van risicomodellen, controleren van automatisch programmeren, data-analyse, risico-agenda’s en directe feedback. Alle functies komen samen om projectteams te helpen bij het beter begrijpen van het risiconiveau waar hun projecten mee te maken hebben, het creëren van actiegerichte plannen voor elk mogelijk scenario en het garanderen dat effectieve oplossingen snel en makkelijk kunnen worden geïmplementeerd voor het efficiënt beheren van risicogebeurtenissen waardoor hun impact wordt verminderd en de uitkomsten verbeteren.

Een volledige projectsuite bouwen

Hoewel instrumenten voor projectcontroles, zoals Oracle Primavera P6 Professional, essentieel zijn om projecten zelfverzekerd te plannen, missen veel andere opties de uitgebreide risicoanalysefuncties die nodig zijn om risico’s in de zeer vroege fasen van het planningsproces op te nemen. Safran Risk is bedoeld om te werken naast toepassingen van bestaande projectbeheersing om teams te helpen bij het inbouwen van een volledige projectsuite met alles wat nodig is om projectresultaten te verbeteren. Safran elimineert de noodzaak voor teams om handmatig risico’s te beoordelen en automatiseert processen om niet alleen grotere risico’s te identificeren, maar ook om de kans op menselijke fouten te verminderen.

Voordelen van Safran

Door gebruik te maken van de risicoanalyse en het inbouwen van een risicoanalyse in de vroegste fasen van projectplanners ervaren projectteams veel voordelen die kunnen helpen tijd en geld te besparen, middelen te optimaliseren en uiteindelijk hun bedrijf helpen een concurrentievoordeel te behouden. Voordelen van Safran Risk omvatten de mogelijkheid om een volledige kostenanalyse uit te voeren in elke fase van het project, rekening te houden met een verscheidenheid aan risicomodellen, het introduceren van snelle wijzigingen om risico te voorkomen, snellere en beter geïnformeerde beslissingen te nemen en te garanderen dat alle data die opgenomen is in de analyse is afgeleid uit de tools van uw eigen projectbeheersing.

Hoe wij kunnen helpen

Primaned is er trots op onderdeel te zijn van het wereldwijde netwerk van Safran-partners. We hebben de goedkeuring gekregen om advies, licenties voor instrumenten te geven en ondersteuning te bieden voor klanten in Europa. Naast de licenties om aan de slag te kunnen, bieden we ook lopend onderhoud en ondersteuning en lossen we problemen op via de Primaned-helpdesk om te zorgen voor een naadloze overgang. 

  • Risicoanalyse-functies voor alle fasen van de levenscyclus
  • Duidelijke, consistente data voor risicomanagement voor alle stakeholders
  • Belangrijkste onderdeel van een volledige uitgebreide suite voor projectbeheer
  • Ontwikkelen van sterkere inschattingsprocessen door de inschatting te vergelijken met de realiteit
  • Compatibel met Oracle Primavera P6, Microsoft Project en Safran Project
  • Automatisch pushen van schemawijzigingen in Safran van bestaande projectsoftware
  • Voortdurende ondersteuning en assistentie van een goedgekeurde Safran-partner
PV - Bio Picture - 0221

Spreek met een Expert

Plan een gesprek met ons team, wij zullen met plezier uw vragen beantwoorden om aan de behoeften van uw team te voldoen.