Kom in contact
met Primaned!

+31 10 44 25 177 info@primaned.com

Direct contact

met één van onze salesmedewerkers?

Sjef van Vugt

+31 6 23 18 81 29

Paul Vogels

+31 6 22 17 94 19

Support nodig?

Bel of mail onze helpdesk

+31 10 28 62 158 support@primaned.com
Meer ondersteuning?
www.primaned.com/support

SAA A9 – Schipholbrug

Totaal pakket aan project controls

Ontwerp Uitvoering Design, Build, Finance, Maintain - DBFM

Het creëeren van een kwalitatief goed wegennet is iets waar in Nederland al jarenlang aan wordt gewerkt. In vergelijking met andere landen hebben wij het al goed voor elkaar maar er blijven verbeteringen mogelijk. Niet alleen op het gebied van aantal wegen maar voornamelijk ook op het gebied van leefbaarheid om de wegen heen. De mogelijkheden zijn er om de infrastructuur wegen een grote boost te geven, dit wordt dan ookop verschillende projecten van Rijkswaterstaat gedaan. Eén van de grootste wegenprogramma’s van Rijkswaterstaat is het programma Schiphol-Amsterdam-Almere, ook wel bekend als programma SAA. Een zeer complex en multidisciplinair project waarbij project beheersing van groot belang is. 

Het programma SAA is opgedeeld in 5 projecten, te kennen (1) A10-Oost – A1 Diemen, (2) A1 Diemen – A6 Almere Havendreef, (3) A9 Holendrecht – Diemen (Gaasperdammerweg), (4) A6 Almere Havendreef – Almere Buiten-Oost en (5) A9 Badhoevedorp – Holendrecht (Amstelveen). Het programma is opgestart om de algemene doorstroming te verbeteringen en de capaciteit van de wegen te verhogen. Hierbij staat naast doorstroming en capaciteit verhogen, de leefbaarheid hoog in het vaandel. Op het gebied van leefbaarheid worden verbeteringen ten opzichte van het huidige traject door te voeren zoals een verdiepte ligging van de wegen en parken boven de wegen. Op deze manier wordt de ruimte optimaal gebruikt en ondervinden omwonende minder hinder van het traject. 

Vanuit Primaned is een adviseur projectbeheersing betrokken op het traject A9 Badhoevedorp – Holendrecht (Amstelveen) met de focus op de Schipholbrug. Dit traject staat in het teken van een verbreding van drie naar vier rijstroken per rij richting, zie onderstaande afbeelding. Het deelproject bestaat uit een tweetal kunstwerken waarvan één behoort bij de meest complexe kunstwerken van het gehele traject SAA. De complexiteit zit hem onder andere in de diverse betrokken partijen, zo dient er naast alle partijen op het gebied van infrastructuur wegen ook rekening gehouden te worden met betrokken partijen op het gebied van infrastructuur water.

Voor het inzichtelijk krijgen van de verschillende relaties tussen diverse werkaspecten wordt er door Primaned een detailplanning opgesteld. Om de detailplanning op een kwalitatieve manier op te kunnen stellen dient het hogere level planning ook van goede kwaliteit te zijn, dit is niet het geval. Er wordt hier gewerkt met een hoger level planning die opgesteld is door een andere partij in de tender waar vele verschillende aspecten in missen. Door deze missende aspecten ontbreekt er inzicht. Dit inzicht wordt door Primaned terug gebracht door zowel op detailniveau de planning op te stellen alsmede op het hogere niveau aanpassingen op te dragen.

De planningen waren kwalitatief ondermaats.

Naast het opstellen van verschillende producten houdt onze adviseur zich ook bezig met het planningsproces. Er is een internationaal, multi-cultureel projectteam werkzaam op het project waarbij het voor de opdrachtgever het eerste project in Nederland is. Voor het project is een overwegend Spaans MT aangesteld, naast Nederlanders zijn er ook diverse teamleden uit onder andere Spanje, Portugal en Turkije. Hierin heeft onze adviseur het planningsmanagement van de ontwerpafdeling naar een hoger niveau gebracht. De planningen waren kwalitatief, zowel netwerktechnisch als qua structuur, ondermaats en misten de aansluiting op zowel het contract als de fasering. Daarnaast zijn er diverse organisatie- en projectbeheersingsadviezen afgegeven en is de communicatie verbeterd over, de prioriteiten, in de projectplanning. Dit heeft tot een kanteling in de planningsfunctie geleid, van mono-disciplinair per afdeling naar multi-disciplinair per geografisch gebied.

Zuid-Holland, Nederland

Gerelateerde productniveau's

Communicatie
1 Strategie
2 Prognose
3 Control
4 Registratie
Proces

Wilt u ook controle over uw project?

Bespreek uw project, probleem of vraag direct met één van onze mensen. Neem contact op met Jeroen Suijker via +31 6 52 02 78 80 of j.suijker@primaned.com.