Kom in contact
met Primaned!

+31 10 44 25 177 info@primaned.com

Direct contact

met één van onze salesmedewerkers?

Sjef van Vugt

+31 6 23 18 81 29

Paul Vogels

+31 6 22 17 94 19

Support nodig?

Bel of mail onze helpdesk

+31 10 28 62 158 support@primaned.com
Meer ondersteuning?
www.primaned.com/support

Westdijk Eemdijk Noord

Tenderplanning

Tender Design, Build, Finance, Maintain - DBFM

Het hoofddoel van het totale dijkverbeteringsprogramma is het op orde brengen van 22 km aan primaire waterkeringen en 17 inliggende kunstwerken langs de Eem en de Zuidelijke Randmeren voor het eind van 2015, zodat de waterkeringen voldoen aan de veiligheidsnorm.

Het project ‘Westdijk Eemdijk-Noord’ betreft het versterken van de Westdijk en het noordelijke deel van de Eemdijk. Het totale traject van onderhavig project heeft een lengte van circa 4,7 km. De waterkering is gelegen in de gemeente Bunschoten en bestaat in de huidige situatie hoofdzakelijk uit een kleilichaam en een traject van circa 220 m deels verzonken damwand. Over een lengte van circa 2.000 m is dicht nabij de waterkering bebouwing aanwezig (woningen met tuinen en bedrijfsgebouwen van Eemdijk). Het totale traject is op te delen in twee deeltrajecten.

  • Westdijk: van dijkpaal 127,5 tot en met 151,5;
  • Eemdijk-Noord: van 151,5 tot en met 174,5.

Primaned Projectadvies is hierin gevraagd om de MS Project tenderplanning om te zetten naar Primavera. Rekening houdend met het aanbrengen van de juiste relaties in de planning, het het coderen van de diverse activiteiten t.b.v. diverse gewenste layouts en het verwerken van diverse risico’s.

Utrecht, Nederland

Gerelateerde productniveau's

Communicatie
1 Strategie
2 Prognose
3 Control
4 Registratie
Proces

Rollen

Wilt u ook controle over uw project?

Bespreek uw project, probleem of vraag direct met één van onze mensen. Neem contact op met Jeroen Suijker via +31 6 52 02 78 80 of j.suijker@primaned.com.