Kom in contact
met Primaned!

+31 10 44 25 177 info@primaned.com

Direct contact

met één van onze salesmedewerkers?

Sjef van Vugt

+31 6 23 18 81 29

Jeroen Suijker

+31 6 52 02 78 80

Support nodig?

Bel of mail onze helpdesk

+31 10 28 62 158 support@primaned.com
Meer ondersteuning?
www.primaned.com/support

Warmte en Koude levering Beursgebied Utrecht

Overall planning opstellen en voortgang bewaken

Energie Gebiedsontwikkeling Ontwerp Uitvoering -

Eneco heeft het exclusieve recht gekregen om een duurzaam warmtesysteem te ontwerpen, realiseren en exploiteren in het gebied dat grofweg bestuit uit Beursgbied, het Jaarbeursgebied, Lombokplein en de Kruisvaartkade. Voor het duurzame warmtesysteem zal Eneco koeing en warmte uit lokale hernieuwbare energiebronnen in bodem, lucht en water halen.

Alle te realiseren nieuwbouw en ook mogelijk de bestaande bouw in het Beursgebied worden aangesloten op dit systeem. In het systeem wordt gebruik gemaakt van Wamrte- en Koude Opslag (WKO) installaties. Zo wordt er lokaal warmte en koude in de bodem opgeslagen. Dit wordt gecombineerd met warmte- en koeling uit de lucht. De realisatie van dit systeem is ingewikkeld. Het Beursgebied is een complexe omgeving waarin meerdere belangen spelen zoals ruimte voor bomen, infrastructuur en waterberging. Daarnaast is de beschikbare bodemenergie schaars. Gemeente Utrecht heeft Eneco geselecteerd omdat het warmtesysteem van Eneco een goede duurzame energieprestatie (zo laag mogelijk verbruik van CO2) heeft. Verder was er in de aanbesteding veel aandacht voor kwaliteit, leverzekerheid en klanttevredenheid.

Primaned levert aan Eneco een overall planner. Dit levert de organisatie meer inzicht en controle in het project en de relaties met andere projecten die er in en rondom Beursgebied plaats vinden.

Zuid-Holland, Nederland

Gerelateerde productniveau's

Communicatie
1 Strategie
2 Prognose
3 Control
4 Registratie
Proces

Wilt u ook controle over uw project?

Bespreek uw project, probleem of vraag direct met één van onze mensen. Neem contact op met Jeroen Suijker via +31 6 52 02 78 80 of j.suijker@primaned.com.