Kom in contact
met Primaned!

+31 10 44 25 177 info@primaned.com

Direct contact

met één van onze salesmedewerkers?

Sjef van Vugt

+31 6 23 18 81 29

Paul Vogels

+31 6 22 17 94 19

Support nodig?

Bel of mail onze helpdesk

+31 10 28 62 158 support@primaned.com
Meer ondersteuning?
www.primaned.com/support

TKF Subsea (Twentsche Kabelfabriek)

Portfolio inzichten en projectplanningen

Tender Uitvoering Engineering & Construct - E&C

In 2023 moest er voor minimaal 4,5 GW vermogen aan windmolens op zee staan, wat neerkomt op 3,3% van de totale vraag naar energie in Nederland. Deze ambitieuze doelstelling illustreert de groeiende urgentie om over te stappen op duurzame energiebronnen, aangezien alle gebruikte energie in Nederland tegen 2050 uit duurzame bronnen moet komen. Deze tweeledige uitdaging heeft geleid tot een toenemende interesse in hernieuwbare energiebronnen, waarvan windenergie een van de meest veelbelovende opties is. Windenergie biedt een schone en hernieuwbare bron van energie, die de uitstoot van broeikasgassen minimaliseert. Maar om windenergie optimaal te benutten, is een constante en krachtige wind essentieel. Dit heeft geleid tot de opkomst van offshore windmolenparken als een strategische oplossing. Op zee zijn windmolens vrij van obstakels die de windstroom kunnen verstoren, waardoor ze efficiënter energie kunnen opwekken. Bovendien kunnen offshore windmolenparken in dieper water worden geplaatst, waar de wind sterker en consistenter is. Echter, een belangrijke uitdaging bij het benutten van windenergie op zee is het transporteren van de opgewekte energie naar de eindgebruiker via kabels die op de zeebodem liggen. Naast de specialisatie in landkabels, heeft TKF zich gespecialiseerd in de ontwikkeling van deze zogenaamde Inter Array Cables (IAC). Dit zijn de kabels die de verschillende windturbines verbinden met de substations. Primaned Projectadvies ondersteunt TKF op zowel project als portfolio gebied.

De uitdaging

De vele nieuwe ontwikkelingen in de energiemarkt zorgen voor een dynamische energiemarkt waarin investeerders te maken hebben met verschillende risico’s. Zo zijn er financiële risico’s wanneer de initiële kosten voor de ontwikkeling en bouw van een windmolenpark hoog zijn. Hierbij bestaat het risico dat de uiteindelijke opbrengsten niet voldoende zijn om de kosten te dekken. Maar naast deze financiële risico’s hebben investeerders ook te maken met het risico van veranderende regelgeving. Veranderingen in overheidsbeleid met betrekking tot subsidies, vergunningen of belastingen kunnen de financiële vooruitzichten van een windmolenpark sterk beïnvloeden.

TKF is als onderaannemer betrokken bij diverse offshore windmolenparken, waarbij het verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van IAC-kabels en bijbehorende installatieapparatuur. Hierdoor wordt TKF indirect blootgesteld aan de risico’s van de dynamische energiemarkt. Voor het behouden van een sterke marktpositie binnen deze dynamische energiemarkt is het niet alleen belangrijk dat TKF voldoende projecten binnenhaalt om de fabriek continu operationeel te houden, maar ook om dit op de meest kostenefficiënte wijze te doen. TKF is zich hiervan bewust en onderneemt actie om hieraan te voldoen. Zo is er recentelijk een nieuwe fabriek ontwikkeld waarin de productie van kabels per maand is verdubbeld. Bovendien onderzoekt TKF de mogelijkheden om zich naast kabelproductie ook te specialiseren in kabelinstallatie. De komende jaren zullen uitwijzen of deze inspanningen voldoende zijn geweest om de sterke marktpositie van TKF te handhaven.

Onze rol

Onze adviseurs projectbeheersing ondersteunen TKF bij het opstellen van de integrale projectplanningen tijdens zowel de tenderfase als de productiefase. Als adviseur ben je betrokken bij het opstellen van het tijdspad richting de uiteindelijke aflevering van de kabels inclusief accessoires aan de klant. Daarbij is het actief betrekken van de verschillende (internationale) klanten van belang om te kunnen blijven voldoen aan de wensen. Tijdens de productiefase zijn onze adviseurs verantwoordelijk voor het monitoren en bijsturen van de projectvoortgang. Tevens rapporteren onze adviseurs de behaalde voortgang richting de klant.

Onze adviseurs leveren intern ook een bijdrage aan het in kaart brengen van de productieschema’s en het ontwikkelen van scenario’s om ervoor te zorgen dat projecten binnen de afgesproken mijlpalen worden voltooid. Deze informatie wordt gerapporteerd door onze adviseurs aan het management, wat hen in staat stelt om tijdig te handelen en de juiste beslissingen te nemen.

Complexiteit

De complexiteit voor onze adviseurs ligt in het beheren en bewaken van de interactie tussen operationele beleidsvoering en klantverwachtingen. Onze adviseurs spelen een cruciale rol bij het opstellen van het planningsproces, waarbij het integraal betrekken van de klant van essentieel belang is. Vanwege de diverse (internationale) klanten variëren de wensen van klanten sterk. Onze adviseurs helpen TKF bij het zo goed mogelijk vervullen van alle wensen en bij het identificeren van de consequenties van deze wensen in termen van tijd.

Primaned Projectadvies is trots op de samenwerking met TKF, waarin de kennis en ervaring van verschillende projectomgevingen bijdragen aan het ondersteunen van de beleidsvoering.

Gelderland, Nederland

Gerelateerde productniveau's

Communicatie
1 Strategie
2 Prognose
3 Control
4 Registratie
Proces

Wilt u ook controle over uw project?

Bespreek uw project, probleem of vraag direct met één van onze mensen. Neem contact op met Jeroen Suijker via +31 6 52 02 78 80 of j.suijker@primaned.com.