Kom in contact
met Primaned!

+31 10 44 25 177 info@primaned.com

Direct contact

met één van onze salesmedewerkers?

Sjef van Vugt

+31 6 23 18 81 29

Jeroen Suijker

+31 6 52 02 78 80

Support nodig?

Bel of mail onze helpdesk

+31 10 28 62 158 support@primaned.com
Meer ondersteuning?
www.primaned.com/support

TenneT – IJmuiden Ver 2GW Platform

FEED-study on the basis of Innovative Partnership

Energie Offshore Tender Ontwerp -

De Nederlandse overheid heeft als doelstelling om in 2030 in totaal 40% van de elektriciteit op te wekken met ‘Offshore Windparks’. Netbeheerder TenneT is verantwoordelijk voor het aansluiten van deze windparken op het al bestaande elektriciteitsnet. Een van de windparken die door TenneT ontwikkeld gaat worden is IJmuiden Ver. Voor IJmuiden Ver zullen twee 2GW platformen gebouwd moeten worden, maar deze techniek bestaat nog niet. het doel is om een gestandaardiseerd platform te ontwikkelen zodat deze niet alleen voor de Nederlandse kust gebruikt kan worden maar ook zodat er tenminste vier van deze platformen voor de Duitse kust gebouwd kunnen worden.

De Front End Engineering & Design van dit nieuwe 2GW platform heeft TenneT gegund aan Iv Offshore & Energy, waar Primaned Projectadvies BV al sinds enige jaren bijdraagt aan het opzetten en bijhouden van de planning. Al voor de gunning van het project is een tenderplanning opgesteld en na de gunning is er een contractplanning samengesteld aan de hand van de scope of work. Daaruit is een baseline planning gekomen waar overeenkomst over is bereikt met TenneT. Sindsdien worden er maandelijks voortgangsrapportages gemaakt om de klant te informeren over de voortgang van het project.

Na het afronden van de FEED, zal het platform verder ontwikkeld worden totdat in 2030 beide platformen voor de Nederlandse kust in gebruik worden genomen.

Noord-Holland, Nederland

Gerelateerde productniveau's

Communicatie
1 Strategie
2 Prognose
3 Control
4 Registratie
Proces

Wilt u ook controle over uw project?

Bespreek uw project, probleem of vraag direct met één van onze mensen. Neem contact op met Jeroen Suijker via +31 6 52 02 78 80 of j.suijker@primaned.com.