Kom in contact
met Primaned!

+31 10 44 25 177 info@primaned.com

Direct contact

met één van onze salesmedewerkers?

Sjef van Vugt

+31 6 23 18 81 29

Paul Vogels

+31 6 22 17 94 19

Support nodig?

Bel of mail onze helpdesk

+31 10 28 62 158 support@primaned.com
Meer ondersteuning?
www.primaned.com/support

Tender Assentellers

Opstellen winnende tenderplanning

Tender -

Het spoorwegsysteem staat centraal in de moderne samenleving als een cruciaal onderdeel van duurzaam transport. Als één van de meest milieuvriendelijke vormen van vervoer biedt het spoor een scala aan voordelen, waaronder verminderde uitstoot van broeikasgassen, lagere congestie op de wegen en een hogere energie-efficiëntie. Om deze duurzame manier van transporteren veilig te houden dient er een betrouwbaar treinbeveiligingssysteem actief te zijn op de Nederlandse spoorwegen. Primaned Projectadvies heeft een bijdrage geleverd aan de complexiteit op dit project met onder andere tijdwegdiagrammen en contractanalyses.

Het project

Om de voordelen van deze vorm van transport te behouden en verder te verbeteren, is het van essentieel belang dat we blijven investeren in de ontwikkeling van het spoorwegennet. De betrouwbaarheid van de JADE-treindetectie op de Havenspoorlijn is achteruitgegaan, daarnaast stopt de ondersteuning van de leverancier in 2024. Hierdoor is ervoor gekozen om JADE te vervangen voor Assentellers. Assentellers worden gebruikt om het aantal assen van treinen te tellen wanneer ze een bepaald punt op het spoor passeren. Ze zijn essentieel als communicatiemiddel op het spoor en voor het waarborgen van de veiligheid. Dit doen zij door te controleren of treinen compleet en intact zijn, en voor het monitoren van treinbewegingen om dienstregelingen te plannen en de capaciteit van het spoorwegnet te beheren.

Ons werk

De tender(s), die gesplitst is in twee percelen genaamd Maasvlakte en Botlek/Pernis, vormde(n) een belangrijke uitdaging voor betrokken partijen in de infrastructuursector. In dit geval heeft BAM Rail strategisch besloten om zich uitsluitend te richten op de Maasvlakte. Na het vaststellen van deze focus heeft BAM Rail met behulp van Primaned Projectadvies een risicobeheersplan opgesteld, waarin de risico’s die zich kunnen voordoen tijdens het project in kaart zijn gebracht. Eén van de kritieke elementen van dit plan was het identificeren van mogelijke risico’s met betrekking tot de schaarse personeelscapaciteit en de bescherming van de flora en fauna in het projectgebied. Dit betekende dat er aandacht moest worden besteed aan het vinden van manieren om deze risico’s te mitigeren of te beheersen, zodat het project soepel kon verlopen.

Onze adviseur projectbeheersing heeft zich beziggehouden met verschillende projectbeheersingsaspecten binnen de tender. Een greep uit de werkzaamheden van onze adviseur projectbeheersing zijn:

  1. Contractanalyse: Het grondig doorlichten en begrijpen van de contractuele verplichtingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het project.
  2. Conditioneringen in kaart brengen (QGIS): Door gebruik te maken van geografische informatiesystemen (GIS), zoals QGIS, werden alle relevante omgevingsfactoren in kaart gebracht.
  3. Tijdwegdiagram: Het opstellen van een tijdwegdiagram om een visuele representatie te bieden van de verschillende taken en mijlpalen die moeten worden bereikt gedurende de levensduur van het project. Dit stelde alle belanghebbenden in staat om een duidelijk beeld te krijgen van de planning en de voortgang ervan te volgen.
  4. Resourceplanning: Het identificeren en plannen van de benodigde resources, waaronder personeel, materiaal en materieel, om ervoor te zorgen dat het project efficiënt kon worden uitgevoerd binnen de gestelde tijdlijnen en budgetten.
  5. Indienen van een planning als bijlage voor het risicobeheersplan: Het voorbereiden en indienen van een gedetailleerde planning als onderdeel van het risicobeheersplan, om te laten zien hoe de projectdoelstellingen zouden worden bereikt en hoe de geïdentificeerde risico’s worden beheerst.

Door deze bijdragen kon BAM Rail niet alleen strategisch inschrijven op de tender, maar ook een solide basis leggen voor een effectieve uitvoering van het project op de Maasvlakte, waarbij risico’s worden beheerst en projectdoelstellingen worden nagestreefd.

Primaned Projectadvies is trots op onze samenwerking met BAM Rail en de hiermee geleverde dienst voor een toekomstbestendig en veilig railverkeer op een deel van het grote spoorwegennet van Nederland.

 

Zuid-Holland, Nederland

Gerelateerde productniveau's

Communicatie
1 Strategie
2 Prognose
3 Control
4 Registratie
Proces

Wilt u ook controle over uw project?

Bespreek uw project, probleem of vraag direct met één van onze mensen. Neem contact op met Jeroen Suijker via +31 6 52 02 78 80 of j.suijker@primaned.com.