Kom in contact
met Primaned!

+31 10 44 25 177 info@primaned.com

Direct contact

met één van onze salesmedewerkers?

Sjef van Vugt

+31 6 23 18 81 29

Jeroen Suijker

+31 6 52 02 78 80

Support nodig?

Bel of mail onze helpdesk

+31 10 28 62 158 support@primaned.com
Meer ondersteuning?
www.primaned.com/support

Programma Huisvestingsprojecten

Proces planningsmanagement en opzetten programmaplanning

Initiatie Tender Ontwerp Uitvoering Nazorg -

Het programma bestaat uit ca. 800 huisvestingsprojecten met als doel de vastgoedportefeuille in te krimpen, te verduurzamen en een structurele besparing op de huisvestingslasten te realiseren. Het is in het leven geroepen om een antwoord te bieden aan veranderingen als gevolg van reorganisatie, efficiëntere organisatie van uitvoeringsprocessen en een verdere optimalisering van de dienstverlening. Bij deze planningsopgave is de onderlinge samenhang tussen de projecten een uitdaging. Ook de beschikbaarheid van resources, zoals projectleiders, financien,  facilitaire dienst en ICT-ers speelt hierbij een rol.

Primaned Projectadvies is verantwoordelijk voor het opzetten en de uitrol van het proces planningsmanagement en het ontwikkelen van de programmaplanning.

 

Zuid-Holland, Nederland

Gerelateerde productniveau's

Communicatie
1 Strategie
2 Prognose
3 Control
4 Registratie
Proces

Wilt u ook controle over uw project?

Bespreek uw project, probleem of vraag direct met één van onze mensen. Neem contact op met Jeroen Suijker via +31 6 52 02 78 80 of j.suijker@primaned.com.