Kom in contact
met Primaned!

+31 10 44 25 177 info@primaned.com

Direct contact

met één van onze salesmedewerkers?

Sjef van Vugt

+31 6 23 18 81 29

Paul Vogels

+31 6 22 17 94 19

Support nodig?

Bel of mail onze helpdesk

+31 10 28 62 158 support@primaned.com
Meer ondersteuning?
www.primaned.com/support

Evolution Terminals

Green Energy Hub for Import, Storage and Handling of Renewable Energy Products, Hydrogen Carriers and Low-Carbon Fuels

Initiatie Engineering, Procurement, Construct, Install - EPCI

Evolution Terminals B.V. ontwikkelt een nieuwe haventerminal in de Sloehaven van Vlissingen. Deze nieuwe terminal dient als een Green Energy Hub en zal gebruikt worden om schone vormen van brandstof en waterstofdragers aan land te brengen en door te voeren naar het achterland. De terminal wordt aangelegd op een gebied van 16 hectare grond en zal 400.000 kuub opslagcapaciteit hebben voor ammoniak, methanol en waterstof. Daarnaast krijgt de haven van Vlissingen een upgrade met een nieuwe aanmeersteiger voor zee- en binnenvaartschepen. Toekomstige plannen voor het project omvatten ook de aanleg van een opslag voor biobrandstoffen en een faciliteit voor het kraken van ammoniak.

Het project bestaat uit drie fasen. Fase 1 is gericht op de bouw van de methanol en ammoniak opslag, de aanmeersteiger en een spoor- en wegeninfrastructuur. In fase 2 en 3 zal de opslagcapaciteit uitgebreid worden en zal er een opslagfaciliteit voor waterstof gebouwd worden. Ook zal dan de plant gebouwd worden voor het kraken van ammoniak.

Binnen het project is Primaned de spin in het web van Project Controls. Dit houdt in dat Primaned betrokken is bij het opstellen van een centrale project planning, het in kaart brengen van de kosten en, later, het opzetten van risicomanagement. Het doel is om vanaf het begin van het project een duidelijke structuur op te zetten waarin door alle betrokken partijen gewerkt kan worden.

De planning is opgezet in Oracle Primavera Cloud. Het project wordt opgeleverd volgens een EPC (Engineering, Procurement & Construction) contract, een structuur die ook gehanteerd wordt binnen de planning van iedere projectfase. Binnen Oracle Primavera Cloud is het budget gekoppeld aan de planning door aan iedere activiteit kosten toe te wijzen. Op deze manier is het mogelijk om middels een cash flow analyse inzicht te krijgen in de toekomstige uitgaven van het project.

Primaned werkt samen met de opdrachtgever en is verantwoordelijk voor het aanleveren van documenten die gebruikt worden voor interne voortgangsrapportages. Daarnaast worden de inzichten die Primaned levert gebruikt om de gestelde contractmijlpalen van opdrachtnemers te kunnen toetsen. Op deze manier krijgt de organisatie van Evolution Terminals meer grip op de haalbaarheid en uitvoering van dit project.

Zeeland, Nederland

Gerelateerde productniveau's

Communicatie
1 Strategie
2 Prognose
3 Control
4 Registratie
Proces

Wilt u ook controle over uw project?

Bespreek uw project, probleem of vraag direct met één van onze mensen. Neem contact op met Jeroen Suijker via +31 6 52 02 78 80 of j.suijker@primaned.com.