Kom in contact
met Primaned!

+31 10 44 25 177 info@primaned.com

Direct contact

met één van onze salesmedewerkers?

Sjef van Vugt

+31 6 23 18 81 29

Jeroen Suijker

+31 6 52 02 78 80

Support nodig?

Bel of mail onze helpdesk

+31 10 28 62 158 support@primaned.com
Meer ondersteuning?
www.primaned.com/support

Dijkversterking Gorinchem – Waardenburg

Opzetten en beheren van de integrale ready-to-operate planning, overall planning en een probabilistische analyse

Ontwerp Uitvoering Alliantie

Nederland toetst periodiek of de rivierdijken aan de veiligheidsnorm voldoen. Deze toetsing is uniek in de wereld en biedt een actueel beeld van onze waterveiligheid. De laatste toetsingsronde (2011) toont aan dat delen van de dijk langs de Waal tussen Gorinchem en Waardenburg niet voldoen aan de wettelijke veiligheidsnorm. In dit project is er gekozen voor een nieuwe samenwerkingsvorm – een alliantie.

In een alliantie gaan de verkenning-, planuitwerking- en de realisatie fase samen. Oftewel, de aanbesteder en de marktpartij doorlopen één of meer taken van het bouwproces gezamenlijk en delen ook de daarbij behorende risico’s. De realisatie van de dijkversterking vindt plaats tussen 2021 en 2026. Tijdens deze periode wordt de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg in etappes versterkt. Omdat er verschillende oplossingen gekozen zijn, zal ook de uitvoering van de werkzaamheden per dijkvak verschillen.

In 2017 is het project door Waterschap Rivierenland definitief gegund aan de combinatie Waalensemble bestaande uit Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel met Royal Haskoning DHV als adviserende partij. Voor dit project wordt er door Primaned Projectadvies de integrale Ready-to-Operate (RTO) planning opgesteld, de overall project planning en een probabilistische analyse uitgevoerd. Dit aanvullend door periodieke rapportages richting het alliantie management.

 

Gelderland, Nederland

Gerelateerde productniveau's

Communicatie
1 Strategie
2 Prognose
3 Control
4 Registratie
Proces

Wilt u ook controle over uw project?

Bespreek uw project, probleem of vraag direct met één van onze mensen. Neem contact op met Jeroen Suijker via +31 6 52 02 78 80 of j.suijker@primaned.com.