Kom in contact
met Primaned!

+31 10 44 25 177 info@primaned.com

Direct contact

met één van onze salesmedewerkers?

Sjef van Vugt

+31 6 23 18 81 29

Paul Vogels

+31 6 22 17 94 19

Support nodig?

Bel of mail onze helpdesk

+31 10 28 62 158 support@primaned.com
Meer ondersteuning?
www.primaned.com/support

A24 Blankenburgverbinding

De bereikbaarheid van de Rotterdamse regio is van zeer groot belang voor de economie. Naast het grootste havencomplex van Europa en Greenport Westland biedt de Rotterdamse regio ruimte aan veel bedrijvigheid. Om de bereikbaarheid in deze regio te kunnen blijven garanderen en de economische groei in het gebied te stimuleren is de aanleg van de Blankenburgverbinding nodig. Een prachtig project in uitvoering in de regio Rijnmond.

Nieuwe oeververbinding

Uit diverse onderzoeken blijkt dat er na 2020 enkele urgente knelpunten ontstaan in de regio Rotterdam. Dit gaat ten koste van de leefbaarheid en de economische activiteit in de regio. Denk aan de files bij de Beneluxtunnel. Met de Blankenburgverbinding ontlasten we onder andere dit knelpunt. De weggebruiker heeft met de Blankenburgverbinding een alternatief voor het ‘oversteken’ van het Scheur/de Nieuwe Waterweg.

Vlotte verkeersdoorstroming

Met de Blankenburgverbinding zorgen we voor een kortere reistijd (vlottere doorstroming van het verkeer), een betrouwbaar netwerk en een goede bereikbaarheid van de regio Rotterdam. Daarnaast dragen we bij aan de groei van de belangrijke economische centra: de Rotterdamse Haven en Greenport Westland.
Aansluiting A15 met A20, gelegen tussen Maassluis en Rozenburg, met onder andere de Aalkeet(land)tunnel en Blankenburg(zink)tunnel.
Primaned Projectadvies is betrokken bij de uitrol van het proces planningsmanagement en daarnaast beheer van de integrale projectplanning.