Kom in contact
met Primaned!

+31 10 44 25 177 info@primaned.com

Direct contact

met één van onze salesmedewerkers?

Sjef van Vugt

+31 6 23 18 81 29

Paul Vogels

+31 6 22 17 94 19

Support nodig?

Bel of mail onze helpdesk

+31 10 28 62 158 support@primaned.com
Meer ondersteuning?
www.primaned.com/support

Verschillenanalyse As Is / Soll

Een verschillenanalyse as is/soll geeft inzicht in de verschillen tussen het daadwerkelijk gerealiseerde eindproduct (as is) en het eindproduct zoals dat beoogd was (soll). Op basis van de verschillenanalyse kan worden geconcludeerd of de beoogde scope gerealiseerd is of dat aanvullende activiteiten benodigd zijn.

Productniveau

Communicatie
1 Strategie
2 Prognose
3 Control
4 Registratie
Proces