Kom in contact
met Primaned!

+31 10 44 25 177 info@primaned.com

Direct contact

met één van onze salesmedewerkers?

Sjef van Vugt

+31 6 23 18 81 29

Paul Vogels

+31 6 22 17 94 19

Support nodig?

Bel of mail onze helpdesk

+31 10 28 62 158 support@primaned.com
Meer ondersteuning?
www.primaned.com/support

Deelplan Risicomanagement

Het beschrijven van het doel van risicomanagement in de organisatie, de strategie, de uitwerking en de planning van het risico-management proces in samenhang met de overige processen in de organisatie en afgestemd op de informatiebehoefte van het management.

Het deelplan risicomanagement beschrijft de processen die nodig zijn om de risico’s van het project adequaat te beheersen. Hierin worden alle raakvlakken met de andere projectbeheersingsaspecten weergegeven, wordt tevens de benodigde overleg-/informatiestructuur vastgelegd. Daarbij wordt opgenomen hoe risicomanagement in de organisatie wordt verankerd en welke professionals en functies verantwoordelijk of gekoppeld zijn. Ook de te leveren producten worden beschreven alsmede de daartoe behorende doelgroepen.

Eén en ander conform ISO-normen 15288 (Systems Engineering) en 15504 (Process Assessment).

Productniveau

Communicatie
1 Strategie
2 Prognose
3 Control
4 Registratie
Proces