Kom in contact
met Primaned!

+31 10 44 25 177 info@primaned.com

Direct contact

met één van onze salesmedewerkers?

Sjef van Vugt

+31 6 23 18 81 29

Jeroen Suijker

+31 6 52 02 78 80

Support nodig?

Bel of mail onze helpdesk

+31 10 28 62 158 support@primaned.com
Meer ondersteuning?
www.primaned.com/support

Gebiedscontract Zaanstreek Waterland

Tenderplanning

Infra - wegen Tender Design, Build, Finance, Maintain - DBFM

Het volledige Areaal (alle weginfrastructuur, vaarweginfrastructuur, civieltechnische kunstwerken, beweegbare kunstwerken, groenzones, technische installaties en gebouwen/terreinen binnen de beheergrenzen van de provincie Noord-Holland, gebied Zaanstreek Waterland) gedurende tien jaar aan de contractuele eisen te laten voldoen. Middels de door de opdrachtnemer op te stellen onderhoudsstrategie dient aangetoond te worden dat voldaan wordt aan vooraf bepaalde LCC en/of End-of-Life. Daarbij ontzorgt de opdrachtnemer de aanbesteder en draagt, als ‘goed huisvader’ de verantwoordelijkheid voor de veiligheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid van het beschreven areaal.

Zuid-Holland, Nederland

Gerelateerde productniveau's

Communicatie
1 Strategie
2 Prognose
3 Control
4 Registratie
Proces

Rollen

Wilt u ook controle over uw project?

Bespreek uw project, probleem of vraag direct met één van onze mensen. Neem contact op met Jeroen Suijker via +31 6 52 02 78 80 of j.suijker@primaned.com.