Kom in contact
met Primaned!

+31 10 44 25 177 info@primaned.com

Direct contact

met één van onze salesmedewerkers?

Sjef van Vugt

+31 6 23 18 81 29

Jeroen Suijker

+31 6 52 02 78 80

Support nodig?

Bel of mail onze helpdesk

+31 10 28 62 158 support@primaned.com
Meer ondersteuning?
www.primaned.com/support

Dijkversterking Zwolle – Olst (DIJZO)

Infra - natte waterbouw Ontwerp Alliantie

De 29 kilometer IJsseldijk tussen Zwolle en Olst wordt versterkt om Salland en de stad Zwolle nog beter te beschermen tegen overstromingen. Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. In september 2019 is het voorkeursalternatief vastgesteld. Na een aanbestedingsperiode van bijna een jaar is er in augustus 2020 gestart met de opstart van de Planuitwerkingsfase. Gedurende de Planuitwerkingsfase wordt in samenwerking tussen Waterschap Drents Overijsselse Delta en Boskalis een optimale uitvoerbare plan voor realisatie uitgewerkt. Met als doel dat Boskalis het project binnen tijd, geld en kwaliteit kan uitvoeren. In mijn rol als projectplanner ben ik verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van de projectplanning Planuitwerkingsfase, opstellen van de planning voor de Uitvoeringsfase, input vanuit de project voor 4-wekelijkse interne rapportage en kwartaal rapportage aan de Stuurgroep. De projectplanning wordt ook probabilistisch doorgerekend en bewaakt.

Overijssel, Nederland

Gerelateerde productniveau's

Communicatie
1 Strategie
2 Prognose
3 Control
4 Registratie
Proces

Wilt u ook controle over uw project?

Bespreek uw project, probleem of vraag direct met één van onze mensen. Neem contact op met Jeroen Suijker via +31 6 52 02 78 80 of j.suijker@primaned.com.