Zonder Primavera wordt er bij Wemo niet meer gewerkt

Klanten willen van leveranciers een steeds kortere levertijd. Dat betekent dat die leveranciers ook sneller hun grondstoffen en productiemiddelen nodig hebben. Wemo BV in ‘s-Hertogenbosch bewaakt de doorlooptijd van haar productielijnen met bebulp van Primavera.

Wemo bouwt speciale machines voor de plaatverwerkende industrie. De vergaand geautomatiseerde machines produceren eindproducten en/of halffabrikaten voor de verlichtingsindustrie, de witgoedsector, bouw- en meubelindustrie en voorts voor iedere tak van industrie waar plaatdiktes tot 2 mm moeten worden geponst en gebogen.

De productiestraten worden specifiek voor een bepaalde klant ontwikkeld en zijn conceptueel anders dan enige voorgaande lijn. Het internationaal opererende Wemo ontwikkelt en levert de productielijnen in Duitsland, Frankrijk, Engeland, Oostenrijk, Zwitserland, Scandinavië en de Benelux. Elke machine wordt opgesplitst in functionele delen (stations), ieder bestaande uit een frame, een onderstel, gereedschappen en buig- of perseenheden.

Procescontrole

Klanten stellen bij het verlenen van een opdracht drie eisen: kwaliteit, prijs en levertijd. Vanaf het offertetraject tot aan de nazorg wordt het primaire proces van iedere productielijn bewaakt met Primavera. Gemiddeld moeten vijftig projecten per week worden beheerst, met samen ongeveer 5000 activiteiten. “Vroeger werd veel gewerkt op basis van kennis in het hoofd. Het was vaak ‘hit and run’. Met het huidige aantal projecten is dat niet beheersbaar”, aldus Jan Engelberts, manager procescontrole. “Primavera verzorgt voor ons de volledige beheersing van alle activiteiten. Per project en per station geeft het ons een gedetailleerd beeld van status, bezetting, activiteiten en beschikbare tijd tot de volgende fase in het project. Op het punt waarop een machine van de ene fase wordt overgegeven aan een andere, vindt tevens een kwaliteitscontrole plaats. Deze zogeheten Q-momenten worden vastgelegd en streng bewaakt in Primavera.” Door het toepassen van een goede Work Breakdown Structure geeft Primavera zowel op detailniveau als op managementniveau op comfortabele wijze een goed inzicht ten behoeve van de noodzakelijke procesbeheersing.

Toeleveranties

Wemo is verantwoordelijk voor engineering, bouw en montage van haar machinelijnen. De onderdelen moeten op de juiste tijdstippen op de werkvloer aanwezig zijn. “De detailplanning van standaardcomponenten en toeleverdelen gebeurt op afdelingsniveau. Het spel van engineering, inkoop en toeleveranciers naar montage en assemblage vindt echter zijn basis in Primavera. Door de groeiende economie krijgen onze toeleveranciers meer opdrachten en worden snelle levertijden moeilijker realiseerbaar. Dankzij Primavera kan Wemo het uitbesteed werk eerder in opdracht geven en hebben we tijd om eventueel alternatieve toeleveranciers te zoeken.” Primavera heeft voor Wemo een hoge functionaliteit. “lk kan door de database een opsplitsing maken in subprojecten, waaraan middelen (mensen, duurzame productiemiddelen, budgetten, ruimte op de werkvloer) zijn toegewezen. Primavera geeft ons op managementniveau snel inzicht in doorlooptijden en verstoringen daarin. Tegelijkertijd zijn op afdelingsniveau alle activiteiten tot in detail opgesplitst. Wij weten tot op de week nauwkeurig wanneer een machine mechanisch, hydraulisch, elektrisch en besturingstechnisch moet worden opgebouwd.”

Productiebesturing

Primavera is voor Wemo vooral een stuurmiddel om afwijkingen tijdens het primaire proces te detecteren en te corrigeren. Per afdeling worden elke week alle data ingevoerd in Primavera. De afdeling Procescontrole rekent vervolgens alle gegevens door en geeft voor het gehele bedrijf en per afdeling een nieuwe weekplanning door. De beheersing van tijd en middelen en de terugkoppeling naar het primaire proces is belangrijk in het kader van ISO 9001. “We sturen een afdeling aan, aan de hand van de wekelijkse rapportage in Primavera. Zonder dit systeem is het heel moeilijk om de beheersbaarheid van elk project over diverse afdelingen heen in de hand te houden. De grote winst van Primavera is, dat je objectief zaken kunt doorrekenen en alternatieven kunt zoeken. Dat heeft ook het onderling begrip en de communicatie tussen afdelingen verbeterd.”