Sif Group - Primavera biedt ook meerwaarde op de zeebodem

Als lid van de Europese Unie is Nederland verplicht om in 2020 twintig procent van de elektriciteitsbehoefte uit duurzame bronnen op te wekken. Windenergie speelt hierbij een belangrijke rol, dus hierin wordt fors geïnvesteerd. Voor Sif Group zijn offshore windmolenparken een interessante groeimarkt. Het bedrijf uit Roermond levert de stalen buisconstructies voor de molens, die vervolgens op de bodem van de zee worden verankerd. Primaned zorgde er met de implementatie van Primavera voor dat Sif Group bij grootschalige projectplanning zowel het voortraject als de uitvoering met de vereiste precisie kan uitvoeren.

Sif Group is gespecialiseerd in de productie van dikwandige, stalen buizen voor de offshore industrie. Lange tijd werden de buizen vooral gebruikt voor staalconstructies onder boorplatforms. De afgelopen vijftien jaar zijn offshore windmolenparken een enorme nieuwe groeimarkt voor het innovatieve bedrijf uit Roermond. Wat in 1948 startte als kleine machinefabriek, is in de loop der jaren uitgegroeid tot gerenommeerd marktleider in de offshore olie- en gaswinning met mondiale opdrachtgevers. Momenteel zijn 197 eigen medewerkers actief; circa 175 mensen worden daarnaast flexibel ingezet. Sinds Nederland de laatste decennia volop investeert in duurzame energie, heeft het werkterrein van Sif Group zich uitgebreid naar funderingspalen voor offshore windmolens. Het Limburgse bedrijf participeerde de afgelopen jaren in meerdere prestigieuze miljoenenprojecten, waardoor de core business van de boorplatforms werd verlegd naar de windmolens. In de fabriek in Roermond werd in 2003 zo’n 50.000 ton staal verwerkt, in 2013 was dit 170.000 ton. Ter vergelijking: elke drie weken wordt een Eiffeltoren aan staal verwerkt.

Van handmatig plannen naar Primavera

Sinds Primaned in 2008 bij Sif Group in beeld kwam en Primavera implementeerde, werden de mogelijkheden voor professionele projectplanning direct zichtbaar, stelt Jean-Louis Janssen. Als planner kan hij zich het gepruts met handmatig blokjes kleuren nog goed herinneren. “In korte tijd is er veel veranderd op het gebied van projectplanning. Nadat Excell niet langer toereikend bleek, zijn we ons gaan oriënteren. Uit onderzoek naar verschillende planningsprogramma’s kwam Primavera om meerdere redenen als beste pakket naar voren. Enerzijds omdat grote opdrachtgevers als Shell en BP al met Primavera werkten, anderzijds vanwege de veelzijdigheid van het programma.” Ook de transparante manier van werken in Primavera noemt Janssen onderscheidend. “Informatie hoeft maar eenmalig te worden ingevoerd en is vervolgens gedifferentieerd te gebruiken. Klanten kunnen bijvoorbeeld snel en overzichtelijk informatie krijgen over bepaalde facetten, zonder dat veel van het productieproces wordt prijsgegeven en voor projectmanagers is gedetailleerde informatie snel en overzichtelijk voorhanden.”

Innovatieve techniek

Een miljoenenproject waar Sif Group recent aan bijdroeg, was de realisatie van windpark Eneco Luchterduinen. Bij dit project worden op 23 kilometer uit de kust ter hoogte van Noordwijk en Zandvoort 43 windmolens gerealiseerd. Vanaf eind 2015 gaan de molens voor 150.000 huishoudens groene stroom opwekken. Jean-Louis Janssen licht toe: “In onze fabriek in Roermond zijn de 43 funderingspalen gemaakt. De palen zijn zeventig meter lang, hebben een diameter van vijf meter en wegen 525 ton. Bijzonder is dat de windmolens rechtstreeks op de palen worden gemonteerd door middel van een flensverbinding, gelijk nadat de fundering in de zeebodem is geheid. Vroeger was het onmogelijk om te heien op de flens. Deze innovatieve techniek wordt nog weinig toegepast. Tot nu toe werd altijd gewerkt met een Transition Piece; een verbindingsstuk tussen de funderingspaal, waar vervolgens de mast en windmolen op werd geplaatst. Nu dit stuk is komen te vervallen, levert dat een aanzienlijke besparing in tijd op. Eerder investeerden we al in machines die meerdere naden tegelijk konden lassen. De constructietijd van de palen is daardoor inmiddels ook behoorlijk verkort: de doorlooptijd van de allereerste Monopiles was tien jaar geleden nog ruim een jaar, de tachtig Monopiles van het laatste project werden in zes maanden gemaakt.” Met de fabricage van de 43 palen voor Eneco Luchterduinen werd in december 2013 gestart;  recent zijn de laatste twee geleverd. “Inmiddels heeft het volgende project zich al aangediend: offshore windmolenpark Gemini, dat 85 kilometer boven de kust van Groningen wordt gerealiseerd. De 75 Monopiles en 150 Transition Pieces worden bij dit project volgens de standaardconstructie geleverd. Het totale bedrag van dit park is maar liefst 2,8 miljard euro; de verwachting is dat het offshore windmolenpark in 2017 gereed is.”

Planning op hoogste kwaliteitslevel 

Behalve qua techniek vragen de miljoeneninvesteringen in windmolenparken ook qua planning om het hoogste kwaliteitslevel, weet Jean-Louis. “Het doorberekenen van de palen gebeurt aan de hand van elementen als stroming en weersomstandigheden. De diameters kunnen variëren van vijf tot negen meter en het dikteverschil loopt van vier tot twaalf centimeter. In totaal kost het enkele dagen om alle berekeningen kloppend te maken.” Dit geldt uiteraard ook voor de fundatie van olieplatforms. Sif Group levert wereldwijd aan grote raffinaderijen, van Noorwegen tot de Golf van Mexico. “Als onderdeel van dergelijke grootschalige projecten, is een betrouwbare en gedetailleerde planning een vereiste. Als ons tijdspad niet klopt, brengen we andere partijen in grote problemen. Hierbij biedt Primavera uitkomst, door de nauwkeurigheid en gedetailleerdheid van de database.”

Toekomstige koppelingen met Primavera

Om een (inter)nationale speler van betekenis te blijven en in de toekomst nog meer inzicht te krijgen in de interne bedrijfsprocessen, is Sif Group bezig het gehele ERP systeem te koppelen met Primavera. “Ons nieuwe systeem is specifiek voor Sif Group ontwikkeld en biedt zowel Europese als mondiale ondersteuning bij onze projectplanning. In de toekomst wordt het mogelijk om materiaalleveringen te koppelen aan Primavera; ook wordt een flexibele schil gemaakt die naar keuze kan worden aangezet, waarbij de uren voor bouwen en alle manuren bij diverse onderdelen in een project nauwkeurig kunnen worden ingevoerd. Het is de bedoeling om bij alle lopende projecten via Primavera gedetailleerd inzicht te kunnen krijgen in de bezettingsgraad, tijdplanning en budgetbewaking. Inzage via web interface maakt projectplanning nog overzichtelijker.” Upgrading van het Primavera pakket geeft Sif Group bij de complexe planning van de offshore windmolenparken ondersteuning op velerlei facetten. “Bij dergelijke grootschalige projecten zijn veel verschillende partijen actief, waardoor voortdurend rekening moet worden gehouden met veranderingen op het gebied van design en aanpassingen in het budget. Dankzij Primavera is het mogelijk om bij aanpassingen snel inzage te krijgen in de consequenties die dat heeft ten aanzien van andere opdrachten in onze portefeuille. Dit waarborgt intern de continuïteit en richting externe partijen vergroot het onze betrouwbaarheid qua planning.” De basistraining die Janssen aan de Primaned Academy volgde tijdens het implementatietraject bij Sif Group, verschafte hem in korte tijd veel inzicht over de mogelijkheden van Primavera. “Prettig is ook, dat we voor alle vragen, updates en aanpassingen een eigen aanspreekpunt hebben: iemand die onze organisatie van binnen uit kent en zodoende actief mee kan denken wat voor ons de meest geschikte oplossing is. Jaarlijks vindt er sowieso een evaluatie plaats met de specialisten van Primaned. Deze persoonlijke aanpak en technische know how is niet alleen zeer plezierig, het bespaart ook veel tijd als je meteen to the point kunt komen.”