Royal HaskoningDHV - Succesvol plannen vereist een integrale projectvisie

Bij succesvolle projectplanning staan samenwerking, communicatie, kennis en inzicht centraal. Als deze onderdelen met elkaar in balans zijn, is de kans op een optimaal eindresultaat het grootst en het risico van overschrijding van tijd en budget het kleinst. Royal HaskoningDHV levert als onafhankelijk, internationaal advies-, ingenieurs- en projectmanagementbureau wereldwijd diensten aan publieke en private klanten. De organisatie is als toonaangevende speler actief in een groot aantal markten. Al sinds 1995 wordt bij complexe projectinrichting gewerkt vanuit Primavera. Om te zorgen dat deze software optimaal benut wordt, is een intensieve samenwerking ontstaan met Primaned. Hoe synergie tussen professionals leidt tot innovatieve projectinrichting.

Royal Haskoning bestaat sinds 1881 en is als oudste adviesbureau van ons land uitgegroeid tot een begrip op het gebied van ingenieursdiensten. Ook advies- en ingenieursbureau DHV heeft een lange historie; dit bedrijf werd in 1917 opgericht. Sinds de fusie in 2012 is de mondiale positie nog verder verstevigd. Met wortels in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika is Royal HaskoningDHV een vooraanstaande speler in Indonesië, Thailand en Noord- en Zuid-Amerika; daarnaast is het bedrijf ook actief op de markt in Afrika en het Midden-Oosten. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amersfoort.

Duurzaam en innovatief

‘Enhancing Society Together’. Oftewel: met elkaar werken aan een betere samenleving. Met dit uitgangspunt als richtinggevende visie levert Royal HaskoningDHV diensten op het gebied van assetmanagement, energie, gebouwen, industrie, infrastructuur, luchtvaart, maritiem, mijnbouw, strategie, transport, stedelijke en landelijke ontwikkeling, watermanagement en watertechnologie. Hooggekwalificeerde professionals werken vanuit honderd kantoren in 35 landen; in totaal zijn circa 6500 medewerkers wereldwijd actief betrokken bij duurzame ontwikkeling en innovatie, waarbij vooruitgang mogelijk wordt gemaakt zonder de ecologische grenzen van de planeet te overschrijden. Om hier een evenwichtige balans in te vinden is een heldere, integrale visie vereist en een breed gedeeld streven naar innovatie en maatschappelijke vooruitgang. Volgens Royal HaskoningDHV kunnen dergelijke duurzame oplossingen alleen worden gecreëerd in nauwe samenwerking met partners, klanten en stakeholders waarbij iedere betrokken partij zijn eigen verantwoordelijkheid kent en neemt.

Primavera internationaal uitgangspunt

Robbin Koldewee van Royal HaskoningDHV is als adviseur contract & projectmanagement betrokken bij talrijke opdrachten op het gebied van infrastructuur. "De samenwerking met Primaned bestaat al sinds 1995. Veel (internationale) projecten worden op het gebied van planning aangestuurd in Primavera; de keuze voor deze software was destijds dus snel gemaakt." Daarnaast vindt Koldewee het een voordeel om waar nodig een vast aanspreekpunt te hebben, zodat eventuele problemen snel worden opgelost en overleg over uitbreidingen soepel verloopt. "Prettig om te merken dat Primaned als Oracle Primavera softwarespecialist een partner is die verder kijkt dan alleen het implementatietraject. Door het bieden van op maat gesneden trainingen en waar nodig mee te denken over nieuwe koppelingen ontstaat synergie die echt toegevoegde waarde biedt. Door tijdig in te spelen op alle ontwikkelingen op het gebied van automatisering blijf je een internationale speler van betekenis."

Kennis centraal borgen

"Royal HaskoningDHV kent een zeer uiteenlopend werkveld", stelt hij vooraf. "Dat varieert van het ontwerp van de installatietechniek van het gerenoveerde Rijksmuseum in Amsterdam tot het ontwikkelen van nieuwe systemen en infrastructuren om de snel groeiende wereldbevolking het hoofd te kunnen bieden. We werken in New Orleans mee aan voorzieningen om beter te kunnen anticiperen op orkanen en doen in Appelscha bodemonderzoek ten behoeve van de aanleg van een recreatiemeer." Lachend: "En alles wat daar tussen in zit." Wat overeenkomt bij al deze projecten, is duurzaamheid als nieuwe norm, stelt Robbin. "Nieuwe technologieën, bouwmaterialen en werkmethodes bieden in combinatie met geavanceerde engineeringconcepten de mogelijkheid om brede maatschappelijke doelstellingen te realiseren." Ook hierin kan Primavera een rol spelen. "Bij projecten op het gebied van infrastructuur werken we met opdrachtgevers (zoals overheden en Rijkswaterstaat) en met opdrachtnemers. Als planners hebben we bij beide partijen projecten in uitvoering.
Voor een optimale planning kan een centrale aansturing uitkomst bieden, maar in een grote organisatie als de onze is zoiets een complex traject. Een planning over energievoorziening gaat soms per uur, terwijl bij infrastructuurprojecten eerder in weken wordt gedacht. Om extern te kunnen excelleren, is het uiteraard noodzakelijk om intern alle bedrijfsprocessen optimaal in te richten en voortdurend bij te stellen. Daarom bekijken we momenteel hoe we de kennis van onze planners en de kennis over Primavera centraal kunnen borgen. Dan kan vervolgens per project een planner worden ingezet."

Primaned Academy geënt op de praktijk

Om als adviseur projectmanagement inzicht te verkrijgen hoe de business line infrastructuur een zo hoog mogelijke functionaliteit uit Primavera kan halen, volgde Robbin Koldewee een beheerderscursus aan de Primaned Academy. "Kennis van processen en tools is nodig om projecten optimaal te beheren en aan te sturen", weet Robbin. De trainingen van Primaned noemt hij niet alleen maatwerk dat uitstekend aansluit op de praktijk, ook bieden de opleidingen kennis en verdieping waardoor een organisatie ook in de toekomst optimaal kan worden ingericht. "Het definiëren van project- en activiteitcodes, het aanmaken van een Enterprise Project Structure en beveiligingsprofielen voor gebruikers en projecten zijn voorbeelden van studieonderdelen die direct toepasbaar zijn in de praktijk.

Naast software/tooltraining komen ook projectmanagement en communicatie uitvoering aan bod, waardoor een goede mix van theorie en praktijk werd geboden." Dat vier dagen is ingepland voor algemene basistraining, ervoer Koldewee als erg lang. "Wellicht is het goed om dit in gedeelten te doen, waarvan de helft incompany. Juist de specifieke toepassingen maken de cursus interessant."

Interne database mondiaal toegankelijk

Als voorbeeld van innovatieve toepassingen van Primavera licht Koldewee enkele recente projecten toe op het gebied van infrastructuur. "In het Midden-Oosten heb ik meegewerkt aan een groot project: bij ontwerp, contract, uitvoering, planning en controle waren meer dan 120 mensen betrokken. Allereerst is de presentatie van een project in Primavera heel aantrekkelijk en inzichtelijk, daarnaast is het tijdens de uitvoering mogelijk om met meerdere gebruikers in één project te werken. De database was zowel toegankelijk voor mij vanaf mijn hotelkamer als voor een collega in Nederland." Ook bij een kleinschalig project is Primavera een uitkomst. "Een brug ontwerpen voor een gemeente in ons land met een team van vier man vraagt evengoed om een strakke planning."

Toekomstige koppeling met Relatics

De intensieve samenwerking tussen Royal HaskoningDHV en Primaned resulteert ook in een op maat gesneden toekomstvisie voor uitbreiding van softwaremogelijkheden. "Momenteel ontwikkelt Primaned een koppeling met Relatics, waardoor bijvoorbeeld projecteisen kunnen worden gerelateerd aan fysieke objecten die vervolgens weer gekoppeld worden aan verificaties en projectleden. Projecten worden in de huidige tijd vaak geconfronteerd met een voortdurend veranderende omgeving en nieuwe omstandigheden. Door de flexibele architectuur van Relatics kunnen wijzigingen op transparante wijze worden afgestemd en worden gekoppeld aan planning in Primavera. Een optimaal projectresultaat vraagt om samenwerking tussen een groot aantal disciplines en organisaties. Zeker in de toekomst kan koppeling met Relatics een nog beter inzicht verschaffen in de voortgang van middelgrote en grote projecten. Ook eventuele knelpunten worden daardoor in een vroeg stadium zichtbaar."

Projectplanning is een vak apart

Als planner kun je op allerlei manieren naar een project kijken, stelt Koldewee. "Projectplanning is een vak apart; elke opdracht kent zijn eigen uitdaging en betekenis. Dankzij de innovatieve opbouw van Primavera wordt projectmanagement en -planning naar een hoger niveau getild. Bij uitbreidingen doen we daarom graag een beroep op Primaned. Dat maakt de cirkel mooi rond: ‘Enhancing Society Together’."