Mercon bespaart tijd, geld en verbetert gebruik van resources van Primavera

Mercon Steel Structures B.V. is een Nederlands bedrijf dat werkt voor de offshore olie & gas en offshore windindustrie. Onshore richt het zich op de petrochemische en infrastructurele sector. De projecten variëren van (boor)platformen, hun substructuren en van opslagtanks tot de constructie van stalen bruggen. Naast het equipment, pijpleidingen, elektriciteit en instrumentatie en automatisering.

Uitdagingen

  • Het garanderen van het, binnen tijd en budget, opleveren van multidisciplinaire en steeds complexer wordende projecten voor de offshore olie- en gasindustrie.
  • De huidige projectmanagementtoepassing upgraden met aanvullende onderdelen en disciplines, zoals ‘elektriciteit & instrumentatie’, verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC), en het aanleggen van pijpleidingen, zodat tijd en budget beter te managen zijn.
  • Beter inzicht in het planningsproces krijgen door uniforme rapportages.

Oplossing

  • Primavera P6 Professional is gekozen omdat de ervaringen met Primavera P3 goed waren en dit het beste aansloot op Mercon’s uitdagende energie- en infrastructurele projecten.
  • Bij de versie P3 gaat het om allemaal aparte projecten, P6 geeft een duidelijk overzicht van alle projecten. Alle informatie zit in één database en Mercon kan elke willekeurige dwarsdoorsnede maken om inzicht te krijgen in projecten.
  • Daarnaast worden alle resources en projectnamen centraal aangemaakt. Rapportages zijn hierdoor uniform en men kan tijdig bijsturen.
  • De licenties zijn uitgebreid van vier naar tien. Projectmanagers, engineers en werkvoorbereiders werken nu allemaal met P6. Projecten worden al in P6 aangemaakt in het offertetraject, hierdoor ontstaat vanaf het begin een goede controle op de projecten.
  • De gebruikersvriendelijkheid zorgt ervoor dat Mercon zijn eigen medewerkers kan trainen.
  • Primavera P6 Professional is binnen vier weken geïmplementeerd.