Huntsman - Efficiency in onderhoudsplanning met Primavera

Het fabrieksterrein van Huntsman in de Botlek lijkt op een gigantische scheikundedoos. De productie van polyurethaanchemicaliën gebeurt volcontinu, in een indrukwekkend netwerk van fabrieken en pijpleidingen. Veiligheid heeft de hoogste prioriteit, en goed onderhoud is daarvoor cruciaal. Al het onderhoud wordt sinds kort gepland met Primavera EPPM.

Ongeveer 1100 ton MDI (één van de twee componenten om polyurethaanschuim te maken) stroomt er dagelijks uit de installaties van Huntsman. In bulk of kleinere klantspecifieke hoeveelheden vindt die grondstof haar weg naar duizend-en-één dingen die we dagelijks om ons heen hebben als isolatiemateriaal, kussens en matrassen. “Een complex en onderhoudsintensief proces”, legt Roland la Rivière, Maintenance Area Team Leader, uit. “Het is geen koekjesfabriek, zeg ik altijd: we werken met gevaarlijk stoffen en onze veiligheidseisen en -normen zijn zeer hoog. We voeren het onderhoud uit met onze eigen mensen en een vaste groep contractors. Vorig jaar zijn we overgestapt op één planningsplatform voor Huntsman en de vaste Huisaannemers, zowel voor het dagelijks onderhoud, de fabrieksstops als de onderhouds- en nieuwbouwprojecten.

Daarvoor werkte het shutdownteam al met Primavera in een stand-alone versie; het reguliere onderhoud werd gepland in MS Project. We kenden het systeem dus al, en wisten dat het geschikt was voor grote planningen. Nu werkt iedereen met Primavera. “Door al die planningen volgens hetzelfde systeem te doen, krijgen we een goed overzicht”, vult collega Bart Kreukniet, Maintenance Coördinator, aan. “Je kunt piekbelasting voorkomen en je resources zo goed mogelijk inzetten. Ook de Huisaannemers werken bij ons met Primavera, en ook zij voeden de planning, dat is vrij uniek.” Dagelijks zijn in de centrale organisatie zo’n achttien man, van Huntsman en Huisaannemers, bezig met voorbereiden en coördineren van alle werkzaamheden die vanuit de fabrieken aangedragen worden. In de fabrieken zitten kleine groepen die eerstelijns onderhoud doen en tezamen met Productie prioriteit bepalen en de juiste opdrachtstelling definiëren.

Interface

Niet alleen de nauwe samenwerking tussen eigen en ingeleende mensen is bijzonder. Huntsman Holland was het eerste bedrijf ter wereld waar Primavera via de interface van het softwarebedrijf Impress in twee richtingen communiceert met SAP. Huntsman heeft al flink wat bezoek gehad van andere bedrijven die dat in de praktijk willen zien. “Het SAP-systeem voor enterprise resource management is bij ons leidend, dat is het businesssysteem, voor cost-control, finance, material management, onderhoud, et cetera”, zegt La Rivière, “maar we zochten een planningstool dat bidirectioneel met SAP kon communiceren. In een team van Huntsman, Capgemini, Primaned en Impress zijn we in december 2003 een project gestart om dat voor elkaar te krijgen, met de ambitie om in mei 2004 live te gaan. Dat is gelukt, er kon mee gewerkt worden. De onvoorziene dingen en de kinderziektes halen we er gaandeweg uit.” In de organisatie kreeg men de handen op elkaar voor het ambitieuze project, doordat La Rivière een businesscase schreef waarin hij een snelle terugverdientijd kon aantonen. “Gelukkig is die ook uitgekomen, anders zat ik hier niet meer”, lacht hij. “Aan de ene kant boeken we winst door meer efficiency: hetzelfde werk kan met minder mensen gebeuren aan de andere kant besparen we op overheadkosten doordat onze vaste Huisaannemers op ons ICT-netwerk en in onze kantoren kunnen werken.” “En dat laatste zorgt er ook voor dat de lijnen korter zijn, de bereikbaarheid beter en de opvolging sneller is”, vult Kreukniet aan. Huntsman is tevreden over de bijdrage die Mark Schenk van Primaned leverde aan het project. “In het begin was het nog wat aftasten”, zegt La Rivière. “Onderhoud vereist bijvoorbeeld een ander soort planning dan een projectplanning. De activiteiten staan bij ons min of meer los van elkaar, terwijl je in een projectsituatie een echte netwerkplanning hebt. Maar Mark wist heel goed waarover hij sprak. Hij heeft ook samen met Bart de trainingen gegeven aan de circa veertig gebruikers in ons bedrijf, Huntsman medewerkers en Huisaannemers.”

Veel voordelen

Samenvattend noemen La Rivière en Kreukniet een flinke lijst van voordelen van werken met Primavera. “Voorheen moest ik een overzicht van de workload zien te krijgen door meerdere rapporten naast elkaar te leggen”, zegt La Rivière. “Nu kan ik het in één oogopslag zien, je kunt in Primavera ook elke denkbare doorsnijding maken: de workload per Huisaannemer, per fabriek, et cetera. De Huisaannemers zijn er ook blij mee: je kunt pieken voorkomen. Bovendien kunnen we beter vooruit plannen, in een krapper wordende markt is het handig om ver vooruit beslag te kunnen leggen op een x-aantal mensen van de Huisaannemer.” “Iedereen kan zijn eigen planning real-time bekijken”, vult Kreukniet aan, “dat maakt ook de distributie veel makkelijker. Hiervoor was ik op vrijdagmiddag flink wat tijd kwijt aan het uitdraaien van alle planningen en ze rondbrengen op het terrein. Als er maandagochtend iets veranderde kon ik weer opnieuw beginnen. Nu kan iedereen op zijn eigen locatie de meest actuele deelplanning downloaden en printen. Ook voor het hogere management is het heel prettig dat ze een overallbeeld krijgen van de workload.”