ESA - Ontwikkeling van ISS op schema dankzij Primavera

Het grootste project in de bemande verkenning van de ruimte op dit moment is het International Space Station (ISS), dat in een gezamenlijke inspanning door Europa, de Verenigde Staten, Rusland, Japan en Canada wordt gebouwd. Het Europese deel wordt gecoördineerd en uitgevoerd door ESA en haar vestiging Estec in Noordwijk. Primavera bleek het juiste hulpmiddel te zijn voor het uitwisselen van informatie met de consortia die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling, bouw en samenstelling van het Europese deel in ISS.

Het European Space Agency (ESA) is een intergouvernementele non-profit organisatie voor de ontwikkeling van ruimteprojecten, -activiteiten en -exploitatie. Estec in Noordwijk, het belangrijkste centrum van de ESA, is belast met het management van bemande en onbemande projecten, voor toepassingen die variëren van wetenschap en telecommunicatie tot waarneming van de aarde. Het is ook een belangrijk testcentrum, met faciliteiten om satellieten en apparatuur te testen.

Planning en werkvoorbereiding

Mr. Maurizio Belingheri is hoofd van de sectie Projectbeheersing, dat onderdeel is van Estec’s Directoraat Bemande Ruimtevluchten en Microzwaartekracht. Dit directoraat is belast met alle bemande ruimtemissies, maar met name de ontwikkeling en bouw van het International Space Station. Het is ook verantwoordelijk voor activiteiten op het gebied van microzwaartekracht. De sectie van Belingheri verzorgt de beheersactiviteiten en ondersteuning van het gehele directoraat. Planning en werkvoorbereiding zijn onderdeel van haar verantwoordelijkheden. “Planning en werkvoorbereiding zijn heel belangrijk om de bouw en levering van projecten nauwkeurig te laten passen in de algemene assemblagevolgorde van het International Space Station. Elk element, apparaat of module zal ooit moeten worden gelanceerd. De datum van lancering wordt aangestuurd door de volgorde van de uiteindelijke samenbouw. Voor elk project weten we dus wanneer dat klaar moet zijn, en dit stelt ons in staat om een planning terug in de tijd te maken, zodat we op die datum uitkomen. Bovendien zijn onze contracten gebaseerd op vaste prijzen en vaste leverdata, zodat planning en werkvoorbereiding ook in dit opzicht relevant zijn. Niet onbelangrijk voor alle deelnemende industrieën is dat bepaalde gebeurtenissen binnen het proces (een herziening, een test, een levering, een lancering) aanleiding is tot het doen van betalingen.” vertelt Belingheri.

Informatie, geen data

Estec heeft de detailplanning en werkvoorbereiding gedelegeerd aan de hoofdaannemers van de modules die in Europa worden gebouwd. Deze hoofdaannemers besteden elementen uit aan andere bedrijven, die individueel verantwoordelijk zijn voor de honderden of duizenden onderdelen en apparatuur die noodzakelijk zijn. Bepaalde subsystemen en onderdelen worden weer uitbesteed aan gespecialiseerde ondernemingen.

Uiteindelijk kunnen verschillende niveaus van ontwerp, productie en samenbouw worden onderscheiden. Planning en werkvoorbereiding moeten door het hele consortium van industrieën heen werken. Volgens Belingheri is Estec alleen geïnteresseerd in informatie, niet in data. “Data is ruw materiaal dat informatie wordt wanneer het in een context wordt geplaatst. Om een context te creëren moeten regels worden opgesteld. Estec heeft voor planning en werkvoorbereiding een set regels opgesteld die gelden voor elk consortium. We adviseren het gebruik van een gemeenschappelijk hulpmiddel aan, Primavera, om er voor te zorgen dat dezelfde reken-, presentatie-, semantische en symbolenregels worden toegepast. We hebben een sjabloon gecreëerd dat gratis wordt gedistribueerd over de deelnemende bedrijven. Wanneer dit sjabloon in Primavera wordt geladen, wordt de software automatisch geconfigureerd om met deze set regels te werken.”

Dankzij dit mechanisme ontvangt Estec een duidelijke, transparante informatie-overdracht. Door slechts één hulpmiddel te gebruiken, Primavera, worden compatibiliteitsen communicatieproblemen voorkomen. Mensen die binnen het consortium met elkaar communiceren kijken naar hetzelfde schema en dezelfde informatie. “Het gebruik van één hulpmiddel verhoogt niet alleen de efficiency van de operaties, maar ook het vertrouwen in de verkregen informatie. Het stelt Estec en het consortium te reageren op problemen die zich voordoen. De doelstelling van Primavera is niet alleen het verzamelen van informatie en het opstellen van mooie schema’s; het geeft terugkoppeling naar het systeem en de mensen die daar deel van uitmaken”, voegt Belingheri er aan toe. Het maakt een juist omgaan met tijd, bewaking van de voortgang van de projecten en identificatie van afwijkingen met betrekking tot de datum van voltooiing mogelijk. We waarderen ook de mens-machine interface voor het omgaan met het programma en diverse aspecten die samenhangen met rapportage. Het gaat op de juiste manier om met netwerk analyse, wat essentieel is in deze continue integratie van informatie”, aldus Belingheri. Primavera wordt nu zo’n vier jaar gebruikt bij Estec. Het wordt maandelijks gebruikt voor het genereren van rapporten voor het management, maar bijna dagelijks voor het bijwerken van de informatie die door de hoofdaannemers wordt toegestuurd.