Primavera verbetert de concurrentiepositie van Damen Shipyards.

“Het is mijn eigen geesteskind, dus dan ben je wel extra kritisch” vertelt Martijn Veldhuizen, manager operations bij Damen Shipyards Hoogezand. Hij heeft het over de (door)ontwikkeling en implementatie van het Primavera pakket bij Damen Shipyards in Hoogezand.

Het begon allemaal tijdens zijn afstuderen, en van daaruit is het gegroeid. Tijdens zijn studie Maritieme techniek in Delft hield Veldhuizen zich bezig met onderzoek naar een systeem dat een gehele portfolio planning in een oogopslag inzichtelijk zou maken. Een instrument die een brug slaat tussen sales, productie, planning en organisatie. Veldhuizen: “Eigenlijk wil je een tool, of pakket, waarmee de totale portfoliobeheersing een feit is. Van gedetailleerde productie op de werkvloer (onder aan de piramide) tot aan integrated project planning en aansturing van een gehele divisie (top van de piramide), zoals hier in Hoogezand. De vraag was dus heel simpel: wie levert het beste pakket?”

Damen Shipyards Group

De Damen Shipyards Group begon in 1927 als een klein bedrijf. In 1969 introduceerde Damen de standaardisatie van bouw en ontwerp van allerlei soorten zeeschepen. Vooral de standaardisatie en modulaire bouw van sleep- en werkboten droegen bij aan internationale erkenning en het succes van Damen Shipyards. Tegenwoordig bestaat de Damen Shipyards Group uit meer dan 30 bedrijven in zes verschillende specialisaties binnen de maritieme sector. Reparatie en onderhoud van zeeschepen, grote luxe jachten, visserij, binnenvaart, onderdelen en werk- en sleepboten zijn de gebieden die door de Damen Shipyards Group worden bediend. Het bedrijf is een mondiale speler en wordt gezien als marktleider binnen de sector werk- en sleepboten.

De divisie-organisatie van de Cargo Vessels divisie van Damen Shipyards in Hoogezand stuurt een complex geheel aan. De vrachtschepen (coasters, container feeders, tankers, etc.) die worden geproduceerd door Damen in de Oekraïne, Roemenië en China hebben een hele weg te gaan van planning tot ‘maiden voyage’. De divisie-organisatie is verantwoordelijk voor het gehele traject. Van productie waarbij ontwerp/kostprijs en capaciteitsplanningen worden gemaakt, tot aan inkoop, projectmanagement, service en garantie. Afstemming met de afdelingen finance en sales in Gorinchem en de werven in Okean (Oekraïne) en Galatz (Roemenië) waar elk zo’n 4000 man werken, vereist precisie en betrouwbaarheid. Bij een dergelijk grote planning, urenbeheersing en aansturing is een optimale afstemming en inzichtelijke portfolio planning cruciaal.

Resultaat onderzoek

“Vanuit mijn onderzoek kwam ik eigenlijk al heel snel bij Primavera terecht. Uiteraard heb ik naar andere pakketten gekeken die aan dezelfde voorwaarden voldoen, maar Primavera was eigenlijk de enige met een state of the art pakket.” Niet alleen de state of the art software gaf de doorslag, maar ook het persoonlijke contact dat Veldhuizen snel opbouwde met Primaned was van belang. Daarbij gaf Damen Veldhuizen de gelegenheid om na zijn afstuderen, in Hoogezand het Primavera systeem in de organisatie te implementeren. “Ik vergelijk het altijd maar met het kopen van een huis. Je koopt een huis, en zelf wil je de meubels zo neerzetten, dat het je eigen huis wordt,” vertelt Veldhuizen enthousiast. Primavera biedt juist die mogelijkheid om het precies op maat te maken.” Bepalend voor de uiteindelijke keuze van een pakket zijn de uitgangspunten waar het aan moet voldoen, en de eisen vanuit het project. Door kritisch de verschillende pakketten en de mogelijkheden te bekijken, kom je uiteindelijk tot een juiste keuze. ”Weten waar de vertaalslag ligt van planning naar uitvoering, zodat je een pakket kan inrichten en aanpassen, geeft het beste werkbare resultaat,” zegt Veldhuizen.

Sinds april 2002 maakt Damen Shipyards Hoogezand gebruik van Primavera. “Ik ben eigenlijk zelf de schakel tussen Primavera en Damen Shipyards,” zegt Veldhuizen. “Ik ben op de hoogte van de mogelijkheden en toepassingen van Primavera. En ik weet welke eisen onze organisatie aan de projecten stelt.” De samenwerking tussen Primaned en Damen verloopt dan ook uitstekend. Communicatie is essentieel en de actielijst wordt regelmatig besproken en waar nodig bijgewerkt.

Continue feedback en toetsing essentieel

Voor het goed aansturen van een proces dat zich voltrekt op verschillende locaties, is inzicht troef. Waar een enorme hoeveelheid uren en materieel mee gemoeid is, blijft continue feedback en toetsing essentieel. “We hopen door regelmatige updates en aanpassingen het pakket zodanig in te richten dat we ook in de Oekraïne en Roemenië met één druk op de knop kunnen zien hoe de zaken ervoor staan.” De organisatie binnen de vrachtschependivisie is groeiende. Veel werk ligt nog in het verschiet als het gaat om het optimaliseren van de hele organisatie. De werven in Okean en Galatz worden opgewaardeerd naar strengere maatstaven. De herstructurering van Oost Europese bedrijven is een lang en soms moeizaam proces. De grootste uitdaging blijft voor Veldhuizen het integreren van het systeem in de organisatie. Het gaat vooral ook om de link tussen planning en management. De betrouwbaarheid van de informatie en de impact van aansturing. Damen Shipyards is groot geworden met het standaardiseren van de productie van werk- en sleepboten. Bij de Cargo Vessels divisie zijn er zoveel variabelen, dat er een andere methodiek in management en procesbeheersing noodzakelijk is.

Verbetering concurrentiepositie

Wat dat betreft is de keuze voor Primavera een zeer goede geweest. Niet alleen het pakket, maar ook de ondersteuning en opleiding zijn uitstekend. De divisie-organisatie in Hoogezand is een snel groeiende en flexibele organisatie binnen Damen Shipyards, en Primaned sluit daar uitstekend bij aan. Het is voor deze vorm van scheepsbouw lijfsbehoud om processen zodanig inzichtelijk te maken, dat binnen een project bijsturing en monitoring op elk gewenst moment kan plaatsvinden. De markt is mondiaal en de concurrentie stevig. “Als je door een betere projectorganisatie een schip sneller kan afleveren dan de concurrent, verbetert een pakket als Primavera de concurrentiepositie,” zegt Veldhuizen.