Antea Group - Projectbeheersing als strategisch groeipad

Antea Group
Bij complexe en grootschalige projectplanning en –management neemt de roep om maatschappelijke verantwoording en transparantie toe, waardoor ook het belang van risicogestuurd werken steeds groter wordt. Opdrachtgevers leggen in toenemende mate verantwoordelijkheden neer bij marktpartijen en eisen vooraf verregaand inzicht in planning, risico’s en budget. Als internationaal opererend ingenieurs- en adviesbureau is Antea Group met ruim 3500 medewerkers mondiaal actief. De organisatie combineert strategisch denken en multidisciplinaire kennis met technische expertise en pragmatisch handelen. Om te voldoen aan de vraag naar een transparante projectbeheersing, werkt Antea Group al jarenlang met Primavera. Dankzij een succesvolle samenwerking met Primaned worden softwareoplossingen op het juiste moment en op de juiste manier ingezet om optimaal projectmanagement te kunnen garanderen. 
 
‘Understanding today, improving tomorrow’
Vanuit deze filosofie opereert Antea Group wereldwijd als toonaangevend ingenieurs- en adviesbureau. Met vestigingen in Europa, Noord- en Zuid Amerika, Afrika en Azië biedt de organisatie kennis, producten en diensten die passen bij de specifieke opgaven van een land of regio. Projecten op het gebied van infrastructuur, milieu, beheer en data, realisatie, ruimte, sport en veiligheid worden uitgevoerd met een evenwichtige balans tussen people, profit en planet. Veel (inter)nationale opdrachten worden op het gebied van planning aangestuurd door Primavera. Door de inspirerende samenwerking met  Primaned van de afgelopen tien jaar voldoet Antea Group planmatig niet alleen aan de basiseisen van de opdrachtgever, maar wordt meerwaarde geboden door diepgaande kennis en optimaal gebruik van de mogelijkheden van Primavera. Dankzij de leading softwaretechnologie wordt hoogwaardige kennis gecombineerd met een pragmatische en heldere aanpak, waarbij innovatief risicomanagement bovendien zorgt voor een beheersbare planning en bewaking van kosten.
 
Partner in risicogestuurd werken
Bij een succesvolle projectplanning staan samenwerking, communicatie, kennis en inzicht centraal. Daarnaast is risicogestuurd werken de afgelopen jaren een steeds belangrijker onderdeel van succesvolle projectplanning geworden, weet senior adviseur David Kuipers van Antea Group. In de sectoren bouw, weg- en waterbouw en milieu houdt hij zich bezig met contractmanagement en projectbeheersing. “De duurzame samenwerking met Primaned leidt al jaren tot innoverende synergie. De transparante software-oplossingen van Primavera maken functionele projectbeheersing mogelijk in alle facetten van het traject. Een strategisch groeipad waarmee wij onze positie richting opdrachtgevers verder kunnen versterken. Projecten vragen bovendien tegenwoordig om een nieuwe vorm van risicomanagement die verder gaat dan alleen het inventariseren. Sinds de recessie is kostenbeheersing bijvoorbeeld steeds belangrijker geworden. Logisch ook dat geld dan prioriteit wordt. Dan telt niet alleen het analyseren van projectrisico’s, maar vooral het daadwerkelijk beheersen hiervan. Antea Group functioneert bij complexe projecten als partner in risicogestuurd werken, onder andere dankzij koppelingen van Primavera die toegevoegde waarde bieden in het planningsproces.” 
 
Optimalisatie van datastromen
Om op het gebied van projectmanagement een mondiale speler van betekenis te blijven, maakt Antea Group volop gebruik van de innovaties die Primavera voortdurend doorontwikkeld en verder verfijnd. Datamanagement wordt steeds belangrijker en datastromen worden verder geoptimaliseerd. Dat biedt kansen, licht David Kuipers toe: “Op het gebied van gedetailleerde en effectieve projectplanning is er in relatief korte tijd enorm veel veranderd, verbeterd en vereenvoudigd in gebruik. Nu kosten een grotere rol spelen, is het  belangrijk om projectbeheersing niet alleen op tijd en capaciteit te kunnen plannen, maar ook budgetbewaking te integreren op elk onderdeel. Naast Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management met integratie van kosten- en tijdrisicomanagement.” Voordeel van deze optimalisatie van datastromen is de capaciteit om voor meerdere projecten tot wel 100.000 activiteiten in te plannen en onderling te koppelen. Hierdoor kan Antea Group een totaaloplossing bieden bij omvangrijke en kostbare  projecten en direct inspelen op behoeften vanuit de markt en snel anticiperen op veranderende omstandigheden op locatie. 
 
Flexibele inzet planning engineers
Ook qua trainings- en opleidingsmogelijkheden noemt Kuipers Primaned een kundige partner. “De Primaned Academy biedt naast een ruim aanbod standaard trainingen en Certified Planning Engineer trajecten ook trainingen op maat. Door kennis van onze interne organisatie wordt inzicht geboden in mogelijkheden die specifiek op onze orga-nisatie van toepassing zijn.” Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om kennis projectmatig in te huren. Afgelopen jaar heeft Primaned Projectadvies een raamcontract met Antea Group afgesloten voor de inhuur van planning engineers. In 2015 hebben een aantal planning engineers al ondersteuning geboden bij verschillende projecten van Antea Group, zowel nationaal als internationaal. “Een project voor de aanleg van een metro in Riyad in Saoedi-Arabië is hier een goed voorbeeld van. Na het afronden van de tender is nu met de uitvoering gestart, die loopt tot 2026. Primavera kan plaats onafhankelijk worden ingezet, wat flexibiliteit en efficiency bij de planning vergroot.”
 
Synchronisatie door Primaned Relatics Connector
Eén van de nieuwste innovaties van Primaned is de Primaned Relatics Connector waarbij projecteisen kunnen worden gerelateerd aan fysieke objecten, die vervolgens weer gekoppeld worden aan verificaties, kosten en projectleden. Hierdoor kan direct geanticipeerd worden op veranderingen in omgeving en omstandigheden. Modules voor System Engineering en planning worden nu gekoppeld. Door deze twee werelden bij elkaar te brengen, biedt Primaned een totaaloplossing bij complexe projecten. Een optimaal projectresultaat vraagt om samenwerking tussen een groot aantal disciplines en organisaties. De koppeling met Relatics geeft een nog beter inzicht in de voortgang van middelgrote en grote projecten. Ook eventuele knelpunten worden daardoor in een vroeg stadium zichtbaar, evenals alternatieve oplossingen om de planning naar wens te laten verlopen.” Een ander veel gebruikt hulpmiddel om risico’s en onzekerheden in een planning op te nemen is de probabilistische planning. Hierbij wordt aan alle taken een onzekerheid toegekend en worden mogelijke effecten van de benoemde risico’s in de planning opgenomen. Door deze planning probabilistisch (statistisch) door te rekenen wordt inzicht verkregen in tijdspad, haalbaarheid en de invloed van risico’s op de totale planning. Kuipers: “Niet alleen met softwaretechnologie wordt winst geboekt doordat werelden worden samengebracht, ook op het gebied van communicatie en kennisdeling is Primaned voor Antea Group een waardevolle sparring partner. De korte lijnen en persoonlijke benadering zorgen hierbij bovendien voor een inspirerende samenwerking.”
 
Benieuwd wat Primaned voor uw organisatie kan betekenen? Bel +31 10 4425177.