2de Maasvlakte gepland met Primavera

Al jaren wordt erover gesproken: een 2de Maasvlakte. De haven van Rotterdam groeit uit haar jasje. Medio 2008 kan waarschijnlijk écht gestart worden. Gemeentewerken Rotterdam plant, in opdracht van de Projectorganisatie Maasvlakte 2 van het Havenbedrijf Rotterdam, deze complexe operatie - en andere grote projecten - in Primavera .

In 2013 moet de eerste container op de kade ‘landen’, maar de voorbereidingen daarvoor zijn al jaren gaande. Op planningsgebied werken onder meer Aad Wepster en Luc Overdulve eraan. Beiden zijn in dienst van het Ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam, Wepster als senior planner, Overdulve als zijn stand-in en applicatiebeheerder voor planningssoftware. “In opdracht van de Projectorganisatie Maasvlakte 2 van het Havenbedrijf Rotterdam maak ik verschillende uitvoeringsplanningen”, legt Wepster uit. “Het gaat daarbij om een planning van alle bouwactiviteiten die nodig zijn om Maasvlakte 2 te realiseren. Dat is een complexe planning, omdat Maasvlakte 2 natuurlijk naadloos moet aansluiten op de bestaande eerste Maasvlakte. Wegen, spoorwegen, pijpleidingen, vaarwegen, NUTS infrastructuur en datanetwerken: we moeten het allemaal in orde hebben.” Wepster doet één onderdeel van de planning, namelijk de realisatieplanning. Een andere collega houdt zich bezig met ‘conditieplanning’, dat wil zeggen het plannen en bewaken van procedures en vergunningen. “En dat zijn er nogal wat”, zegt Overdulve. “Een overall-planner op het projectbureau, verzamelt alle deelplanningen en maakt hiervan een integrale planning voor het hele project. Daarnaast is er in het project veel aandacht voor risicomanagement. Er is een uitgebreid risicologboek en de risico’s zijn ook gekoppeld aan de planning. Dit geeft ons veel inzicht in de haalbaarheid van de planning.” “We werken dus in dit project multi disciplinair samen”, zegt Wepster.

De planfase begon ooit eenvoudig. Vervolgens wordt de ene na de andere uitbreiding en verfijning aangebracht en worden alle deelprojecten in de planning opgenomen. “Zo’n planning groeit al snel richting acht- tot negenhonderd activiteiten. De gegevens moet je op een bepaald niveau kunnen presenteren en straks weer kunnen delen met aannemers die aan verschillende onderdelen werken”, zegt Wepster.

Uitgebreid planningspakket

Omdat er met meerdere planningen gewerkt wordt ontstond de behoefte aan een uitgebreid plannningspakket. Vorig jaar startte de projectorganisatie Maasvlakte 2 een zoektocht naar de beste planningssoftware. “Bij Gemeentewerken hadden we onze eigen planningssoftware ontwikkeld. Ik heb daar als programmeur aan meegewerkt”, vertelt Overdulve. “Dat gaat ver terug, naar de tijd dat er nog niets op de markt was dat aan onze wensen en eisen voldeed. Eind jaren ‘90 was er inmiddels dermate goede software voorhanden dat we zijn gestopt met zelf ontwikkelen: het is immers niet onze corebusiness”. In de selectierondes van 2006 kwam Primavera na verschillende demo’s als beste uit de bus. Sinds die tijd is het het officiële tweede planningspakket en hebben de planners zich er diepgaand in bekwaamd. “We kunnen nu alles in één pakket plannen, ook multidisciplinair”, zegt Wepster. “De Maasvlakteplannen zijn complex en in de talrijke inspraakrondes en vergunningprocedures kan er natuurlijk allerlei vertraging optreden. Het is cruciaal dat je meteen kunt zien wat dat voor je planning betekent.” Inmiddels heeft Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam ook gekozen voor Primavera als planningspakket voor andere projecten. Aad Wepster: ”Bij de Maasvlakte hebben we gezien hoe belangrijk het is om een goed planningspakket te hebben. Primavera voldoet aan al onze eisen die wij stellen aan een planningspakket en daarom gebruiken we Primavera ook voor andere projecten en hebben we onze planners opgeleid voor Primavera.”

Starten met structuur

Overdulve en Wepster zijn tevreden over het werken met Primavera. Overdulve: Primavera vereist bijvoorbeeld dat je start met het aanbrengen van een structuur. Dat kost aanvankelijk wat meer tijd, maar het dwingt je gestructureerd te werken. Later profiteer je daarvan. Bij ons Ingenieursbureau werken zo’n 1000 mensen, verdeeld over drie marktgroepen: Stad, Haven en Transport en als derde Milieu en Ruimtelijke Ontwikkeling. Je kunt tot op het laagste niveau je gegevens verzamelen en dan ‘oprollen’ tot een totaalrapportage voor een marktgroep en voor het hele bedrijf. De structuur van het bedrijf hebben we nu in Primavera ingebracht, de volgende stap die we graag willen maken is het opnemen van alle cijfers en resources. Maar dat vereist nog wat.

IODS

Ook voor het plannen van een ander groot project, IODS (Integrale Ontwikkeling Delft Schiedam) gebruikt Gemeentewerken inmiddels Primavera. In dat project worden langs het tracé van de nieuw aan te leggen A4 allerlei recreatieve en ecologische zaken gepland: van skeelerpad tot ecoduct. “Wij hebben de opdracht van de provincie om de raakvlakplanning te doen met de aanleg van de A4”, zegt Overdulve. “Opnieuw een ingewikkelde planning waar we Primavera goed bij kunnen gebruiken.” Ook voor andere complexe gemeentelijke projecten, bijvoorbeeld Randstadrail/CS, wordt met Primavera gepland. Overdulve en Wepster werken er graag mee: “Het was ook een spannende stap toen we het erop waagden om de conversie te maken naar Primavera. We hebben alles afgevinkt en de data bleek voor 99,9% goed te zijn overgekomen. Dat scheelde een partij werk”, zegt Overdulve. “Het genereren van issues is ook weer een geweldige mogelijkheid, en je kunt heel makkelijk notities kwijt in je planning.

Haven heeft ruimte nodig

In de vergaderruimte hangt een grote kaart van het Rotterdamse havengebied. Overdulve en Wepster wijzen aan hoe de grote zeeschepen straks de nieuwe haven in zullen manoeuvreren. Het huidige havengebied is nagenoeg vol”, leggen Wepster en Overdulve uit. Grote aaneengesloten terreinen voor grootschalige deepsea gebonden containeroverslag en chemie zijn niet meer beschikbaar. Om verdere groei van de haven mogelijk te maken is daarom Maasvlakte 2 nodig. Met de realisatie van Maasvlakte 2 komt ongeveer 1000 ha. uitgeefbaar terrein beschikbaar. In 2013 moeten de eerste terreinen in gebruik genomen kunnen worden. Maasvlakte 2 wordt in fases ontwikkeld tot 2030-2035 en is bestemd voor deepsea gebonden containeroverslag, aanverwante distributie en chemie. De aanleg van Maasvlakte 2 maakt deel uit van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). Dit project beoogt naast versterking van de haven ook het versterken van het woon- en leefbaarheidsklimaat in de regio. Naast de aanleg van Maasvlakte 2 maken ook een aantal projecten, op het gebied van intensiveren van het gebruik van het huidige havengebied, een serie van leefbaarheidsprojecten en de ontwikkeling van 750 ha. natuur en recreatiegebied deel uit van het PMR project.