Synchwise

Synchroniteit tussen projectplatformen leidt tot rust, efficiency en verhoogde betrouwbaarheid.

Specialisten op het gebied van SAP oplossingen voor projectmatig werken en Oracle Primavera hebben de handen ineen geslagen. Primaned en Dimensys hebben hun kennis gebundeld in Synchwise.

Synchwise zorgt ervoor dat uit verschillende projectplatformen de juiste informatie, tijdig beschikbaar is. Door absolute consistentie van data krijgen organisaties direct inzicht in de werkelijke situatie: rust, efficiëncy en een verhoogde betrouwbaarheid zijn het gevolg.

Werken met verschillende projectmanagement platformen kan al snel leiden tot inconsistentie van informatie. Verschillende platformen hebben hun specifieke voordelen. Maar in het gebruik leidt dit vaak tot eilandinformatie. Gevolg daarvan kan zijn dat dezelfde data meerdere keren moeten worden ingevoerd of dat gelijke uitgangspunten tot verschillende conclusies leiden. Nog los van de ergernis en inefficiëncy, kan dit tot foutieve rapportages leiden. Rapportages, die vaak de bron zijn voor het nemen van strategische (investerings)beslissingen. 

In de praktijk wordt bij inconsistentie van informatie dit ofwel handmatig aangepast, ofwel doorgewerkt met onnauwkeurige data en moeten administratieve processen deze gebreken compenseren. Bij het oplossen van deze inconsequentie is het van belang prioriteiten te stellen.
 

Praktijkvoorbeelden:

 • Werkvoorbereider versus planner
  Werkvoorbereider werkt in SAP doorlooptijden van deelprojecten uit. Planner maakt detail- en capaciteitsplanning in Primavera en blijkt onvoldoende capaciteit te hebben. Bij kleine wijzigingen van de voortgang past de planner zijn schema aan. Deze wijzigingen zijn door SAP niet te plaatsen, waardoor de planningen geen aansluiting meer hebben. 
   
 • Budget forecast versus progress
  Calculator heeft budget forecast gekoppeld aan projectfase in SAP. Projectmedewerker voert gemaakte kosten per locatie. Een real-time overzicht van de voortgang afgezet tegen de forecast is niet mogelijk, aangezien er met twee maten wordt gemeten. Feitelijk financiële progressie wordt periodiek handmatig bijgewerkt. 
   
 • Productiviteit versus uitval
  Projectleider gaat in SAP bij de productiviteit uit van de totale productietijd. Projectmedewerker markeert in Primavera o.a. alle niet-productieve werktijd buiten zijn invloedsfeer (bijv. wachten op aanleveren productiematerialen) Hierdoor ontstaat bij de rapportage een scheef beeld, waardoor de verkeerde conclusies worden getrokken. 

Sterke punten: 

Op basis van de 50 meest recente cases zijn de voordelen als volgt:

 • 60% - Verbetering comfort voor gebruiker
 • 80% - Verbetering betrouwbaarheid informatie
 • 45% - Toename beschikbaarheid rapportage
 • 90% - Toename efficiëncy

Wilt u graag meer weten over de mogelijkheden van Synchwise, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.