Projectplanning software-integratie met Primaned Integrations

De standaard Primavera softwarepakketten zijn toegesneden op de meest voorkomende projectmanagementbehoeften van organisaties. Het komt echter veel voor dat organisaties, op een structurele basis, informatie vanuit andere systemen willen overbrengen naar Primavera P6, of vanuit Primavera P6 informatie willen hebben in hun andere systemen. Primaned biedt voor dergelijke maatwerkwensen een gedegen, bewezen oplossing voor uw project planning software.

 • Primaned-maatwerk
  De door Primaned geleverde maatwerkoplossingen zijn gebaseerd op de Primavera P6 Application Program Interface (API) Integration Server en/of Primavera P6 Web Services. Door onze ervaringen met diverse maatwerkklanten heeft Primaned een programmeer-framework opgebouwd waarmee de ontwikkelingstijd van een Primaned maatwerkoplossing relatief kort en daardoor ook financieel aantrekkelijk is. De ervaringen van andere klanten worden dus hergebruikt bij iedere nieuwe oplossing, echter is ieder maatwerk wel uniek en kan hergebruik dan ook maar deels toegepast worden.
   
 • Gestructureerde, bewezen ontwikkelmethodiek
  Primaned hanteert een gestructureerde ontwikkelmethodiek, waarbij in eerste instantie een vooronderzoek (of Informatie Analyse) wordt uitgevoerd teneinde een duidelijke afbakening van het project te garanderen. Hierbij brengt Primaned uw werkwijze en de knelpunten in kaart en draagt een oplossing aan.

  Na het vooronderzoek wordt er een Functioneel Ontwerp gemaakt. Dit is geen boekwerk, maar een document, zodat het zowel voor de klant als voor ons, de leverancier, duidelijk is wat de wensen en eisen zijn.

  Na goedkeuring van het Functioneel Ontwerp wordt overgegaan tot de daadwerkelijke realisatie van de interface. Tegelijkertijd wordt tevens het Technisch Ontwerp, waarin vermeld wordt hoe het systeem technisch gerealiseerd zal worden. De datamapping, wat aangeeft welk veld van het ene systeem met welk veld van het andere systeem wordt gekoppeld, staat hierin centraal.

  Het daadwerkelijke programmeerwerk wordt uitgevoerd door programmeurs met jarenlange ervaring en grote bekendheid met programmeertechnieken.

  Na de uiteindelijke realisatie wordt deze, voordat deze wordt opgeleverd aan u, eerst door onszelf uitvoerig intern getest conform het opgestelde Functioneel Ontwerp, zodat u er vanuit kunt gaan dat de geleverde maatwerkoplossing conform uw wensen en eisen is.
   

 • Ervaringen
  Er zijn reeds diverse integratieprojecten opgeleverd door Primaned. Primaned heeft voor diverse klanten integratie-oplossingen gerealiseerd met onder andere SAP, Navision, JD Edwards, MFG/PRO en Perfect View. Door deze ervaringen zijn wij in staat om nieuwe integratie-opdrachten in een relatief korte tijd en een daarmee gepaard gaand financieel aantrekkelijke prijs te realiseren.

Bent u geïnteresseerd in een oplossing op maat voor uw project planning software? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Primaned.