VCU gecertificeerd

Ons eerste VCU certificaat dateert van 30 juni 2004. Daarmee is Primaned Projectadvies afgelopen maand al 10 jaar VCU gecertificeerd. Middels een audit, op 06 juni jl, door Lloyd's, geëvalueerd en goedgekeurd volgens de norm Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties 2011/05 (VCU).

VCU logoDit betekent dat medewerkers van Primaned Projectadvies werken conform de afspraken die vermeld staan in het VG-beheersysteem.

Eerder dit jaar is er een Risico Inventarisatie en Evaluatie uitgevoerd, deze evaluatie is inmiddels getoetst door een Hoger Veiligheidskundige en akkoord bevonden.