Een bijzondere samenwerking tussen Primaned en de Dutch CAA Foundation

Dutch CAA Foundation

Enige maanden geleden is Primaned een bijzondere samenwerking aangegaan met de Dutch CAA Foundation. Deze stichting is opgezet door ondernemer Jan Fens en heeft als centraal doel het vinden van een behandeling tegen een variant van de ziekte CAA. In de volksmond wordt dit ook wel de ‘Katwijkse ziekte’ genoemd. Meer informatie is te lezen op de website www.dutchcaafoundation.nl

De motivatie van Primaned om haar diensten aan te bieden is tweeledig; Enerzijds sluit dit perfect aan op onze MVO doelstellingen om onze kennis van projectbeheersing ook non-profit in te zetten. Anderzijds biedt dit een mooie kans om te pionieren binnen ons vakgebied, onszelf nog scherper als kennisorganisatie in de markt te zetten en om kennis op te bouwen en te delen binnen onze eigen organisatie. Door onze aanpak ook als praktijkcase voor de marketing en acquisitie te gebruiken, kunnen we onze klanten en opdrachtgevers duidelijk maken hoe wij projectbeheersing inzetten en optimaliseren.

International CAA Conference
Met onze aanpak en kennis van projectbeheersing ondersteunen wij de CAA Foundation en haar partners door thema’s zoals projectmatig werken, functioneel specificeren en systeem gerichte contractbeheersing (SCB) toe te passen. Hierbij heeft de nadruk gelegen op de voorzijde van het traject, oftewel het creëren van inzicht en overzicht in de complexe doelstellingen van de foundation. Onze bijdrage is zowel door de CAA Foundation als haar partners met veel enthousiasme ontvangen. Wij zijn daarom gevraagd om tijdens de ‘International CAA Conference’ in London een presentatie te verzorgen. Tijdens dit symposium komt de internationale academische wereld, die zich bezig houdt met de ziekte, bij elkaar. Afgelopen vrijdag 19 september is Daan Kazzaz hier gaan toelichten hoe de Dutch CAA Foundation, met haar partners, in de toekomst zal gaan werken. Meer informatie over de conferentie is te vinden via www.internationalcaaassociation.org

Kritische pijnpunten
De presentatie vond plaats in het Institute of Neurology van het University College of London. Het publiek bestond uit een internationaal gezelschap van medische academici. Zij vormen samen de wetenschappelijke adviesraad van de Foundation. De strekking van Daan’s verhaal was dat zij zich primair gaan bezighouden met twee taken. Enerzijds met het opstellen van de wetenschappelijke kant van een functionele specificatie. Anderzijds met de validatie en verificatie van gefinancierde projecten.

Het verhaal is positief kritisch ontvangen. Het bleek vooral een uitdaging om de groep medisch-specialisten, over de inhoud van hun vakgebied heen, naar het besluitvormingsproces te laten kijken. Tekenend hiervoor was bijvoorbeeld de opmerking: “we zijn hier niet de Betuwelijn aan het bouwen”. Desondanks is het gelukt om de kritische pijnpunten van de organisatie bovenwater te krijgen en draagvlak te bouwen voor de voorgestelde veranderingen. Kortom, we gaan door met dit bijzondere project!