NEN-ISO26000 verlengd & gepubliceerd

Met deze ondertekende zelfverklaring verklaart Primaned de principes en richtlijnen van NEN-ISO26000 toe te passen en te borgen. In het kader van deze zelfverklaring wordt dat minimaal jaarlijks onderzocht en beoordeeld.

NEN ISO-26000 verklaring Primaned

De werkwijze van Primaned is om via een pragmatische aanpak zo effectief en duurzaam mogelijk doelen te bereiken. Door het zorgvuldig beheren van processen en implementatie van, zo veel als mogelijk, duurzame methodieken zorgen wij voor een efficiënte projectbeheersing. De afgelopen jaren is Primaned in aantal medewerkers sterk gegroeid alsook in aantal opdrachtgevers en projecten. Door jarenlange praktijkervaring kent Primaned als geen ander het competentieprofiel van de verschillende rollen binnen projectorganisaties. Om te zorgen dat zowel eigen medewerkers alsook die van opdrachtgevers uitblinken in hun rol kan een opleidingstraject gevolgd worden bij de Primaned Academy. 

De kracht van Primaned zijn uiteindelijk onze medewerkers. Zij kiezen voor Primaned om aan uitdagende projecten te werken met persoonlijke vrijheid vanuit een sociale werkomgeving. Het is door diversiteit van achtergronden en behoefte tot kennisdelen dat Primaned een heldere kijk heeft op vernieuwende duurzame oplossingen en duidelijke verbeteringen, zowel in de eigen organisatie alsook bij onze projectopdrachten. 

Lees hier de NEN-ISO26000 verklaring & onderbouwing.