Gastcollege TU Delft

Op uitnodiging van Prof. Dr. Ir. A.R.M. Wolfert heeft Han Pekelharing, Directeur Primaned Projectadvies een gastcollege 'Probabilistische Projectplanning' gegeven aan de TU-Delft, Civil Engineering and Geosciences.

Tijdens dit twee uur durende college werden derdejaars studenten van de opleiding "Structural Engineering Infrastructure Design and Management' meegenomen in de theorie en technieken van Probabilistische planning als centraal onder deel van integrale projectebeheersing in grote (infrastructurele) projecten.

Met behulp van een voorbeeldplanning en diverse praktische voorbeelden werd de theorie en de werkelijkheid op een heldere manier eigen gemaakt. Gedurende het 1ste uur werd er uitleg en een antwoord gegeven op de vragen hoe, en volgens welke methodieken een deterministische planning tot stand komt.

Voortbordurend op deze theorie werd in het 2de uur, het probabilistische model opgebouwd. Hierbij is ingezoomd op het verschil tussen onzekerheid en bijzondere gebeurtenissen en toegelicht op welke wijze dit in eenprojectplanning opgenomen wordt. Daarna is inzichtelijk gemaakt hoe met behulp van Monte Carlo simulaties en risicobuffers een bepaalde zekerheid in de haalbaarheid van grote projecten wordt behaald. Met deze resultaten is afsluitend de probabilistische projectplanning aangetoond.

Het college is bedoeld voor derdejaars Bachelor studenten en maakt deel uit van een compleet programma waarin alle facetten van moderne projectbeheersing aan bod komen. Primaned ondersteunt op deze manier actief de ontwikkeling van het vakgebied Projectbeheersing als onderdeel van integraal projectmanagement.