Luchtvaart & Defensie

Sterke concurrentie en strenge compliance-eisen dwingen organisaties in de lucht-, ruimtevaart- en defensie om voortdurend op zoek te gaan naar manieren om de efficiëntie en het (bedrijfs)resultaat te verbeteren.
Risicobeperkingen en kostenbeheersing spelen hierbij een grote rol. Dit is geen gemakkelijke taak, gezien de complexiteit van meerdere programma's en wettelijke voorschriften. Lucht-, ruimtevaart en defensie hebben behoefte aan een uitgebreide enterprise project portfoliomanagement oplossing, die een betere samenwerking mogelijk maakt, compleet met programma-overzicht en verantwoording biedt, besluitvorming verbetert, risico's vermindert en zorgt voor wettelijke naleving.

Oracle's Primavera enterprise project portfoliomanagement oplossingen helpen uw organisatie het volgende te doen:
  • Effectief plannen en uitvoeren van programma's.
  • Aantonen van earned value.
  • Beheer van resources en kosten.
  • Optimaliseren van de productiviteit, kwaliteit en winstgevendheid door het implementeren van succesvolle praktijk methodieken en standaardisering van belangrijke informatie over de onderneming.

Meer weten:
Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen. We gaan graag met u om de tafel zitten om samen te kijken wat we voor u kunnen betekenen. 

Bekijk onze referenties: 

ESA