Het realiseren van uw doelen op het gebied van enterprise project portfolio management (EPPM) bestaat niet alleen uit de implementatie van ondersteunende software (Primavera/ PMWeb), maar ook uit de implementatie van de juiste werkprocessen. Bovendien spelen zaken zoals de cultuur, ICT beleid en andere omgevingsfactoren een rol. Primaned biedt business consultants aan die uw team kunnen versterken op deze gebieden.