Uw organisatie heeft zich strategische doelen gesteld op het gebied van enterprise project portfolio management (EPPM). Het is van belang te weten wat de huidige status is om te kunnen bepalen hoe en op welke termijn de doelen gerealiseerd kunnen worden. De Primaned Maturity Scan brengt de mate van volwassenheid van uw organisatie op het gebied van EPPM in kaart. Werkprocessen, kennis en kunde, cultuur, gereedschappen, etc., zijn allen belangrijke aspecten en maken onderdeel uit van de maturity scan. De standaard scan duurt 10 dagen en bestaat uit het analyseren van de huidige en de gewenste situatie, (3 dagen), het maken van een zogenaamde ‘GAP’-analyse en een eindrapport inclusief advies (7 dagen).

De huidige situatie wordt via workshops en/of het houden van interviews uitgevraagd. Op basis van vaste kenmerken per onderwerp wordt door de consultant de volwassenheid gescoord. Aan de hand van deze scorelijsten wordt een analyse gemaakt.

De gewenste situatie wordt aan de hand van de stukken van de klant en op basis van de toelichtingen van de klant tijdens workshops en/of interviews geanalyseerd. Belangrijke vraagstukken hierbij zijn:

  • Wat zijn de doelstellingen?
  • Wat is de visie?
  • Hoe ziet de toekomstige organisatie eruit?
  • Wat is de informatiebehoefte?

Het verschil tussen de huidige en gewenste situatie wordt in beeld gebracht via een ‘GAP’-analyse. Ook voor de ‘GAP’-analyse geldt dat op alle mogelijke aspecten van EPPM wordt beoordeeld. Vanuit deze ‘GAP’-analyse wordt een advies opgemaakt.

Het advies identificeert quick-wins en beschrijft de wijze waarop de gewenste eindsituatie kan worden gerealiseerd. Quick-wins verhogen de acceptatie van de veranderde werkwijze en werkt motiverend voor de volgende implementatie fases. Uitgangspunt is hierbij dat binnen 90 dagen een resultaat wordt opgeleverd.

Een objectieve beoordeling van de volwassenheid van uw organisatie ten opzichte van de ‘best practices’ in uw sector geeft uw organisatie inzicht in de haalbaarheid van gestelde doelen. De onderzoeksresultaten en het advies van de maturity scan worden in een eindrapport door de consultant aan uw organisatie gepresenteerd.